Perhetukikeskus

Perhetukikeskus tarjoaa raumalaisille ja mahdollisuuksien mukaan Rauman seudun perheille lastensuojelullisia palveluja. Rauman Perhetukikeskus sijaitsee Otan alueella urheilukentän ja meren läheisyydessä 1950-luvun rakennuksessa, jossa on hyvät tilat niin perhetapaamisiin kuin osastojenkin toimintaan. Rakennuksessa on myös perheasunto.

Toimintamallit ovat perheitä tukevia, koko perheeseen kohdentuvia. Työryhmät ovat moniammatillisia ja koostuvat sosiaali-, terveydenhuollon- sekä kasvatusalantyöntekijöistä.

Perhetukikeskuksen työmuotoihin kuuluu sekä avohuollon tukitoimet että sijaishuolto.

Perhetukikeskuksen avotyömuodot:

Lastensuojelun avotyö/Tehostettu perhetyö
Lastensuojelun tehostettu perhetyö on suunnattu lapsiperheille, joissa on erityistä huolta lasten kehityksen ja kasvun vaarantumisesta. Asiakkaaksi ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta

Perhearviointi- ja kuntoutustyö
Perhearviointityöskentely toteutetaan työparityöskentelynä perheen kotona tai osastojaksolla. Arviointijakso 4 viikkoa, kuntoutus- ja seurantajakso 10 viikkoa.

Ammatillinen tukihenkilö
Ammatillinen tukihenkilötyö on intensiivistä tukea pääosin 5-9 luokkalaisille sijoitusuhan alaisille lapsille ja nuorille.

Perhetukikeskuksen kriisiosasto
Kriisiosasto on Perhetukikeskuksen päivystävä asumisyksikkö, joka vastaanottaa lastensuojelun asiakkaita akuuteissa tilanteissa ja silloin, kun asiakkaan tilanne vaatii syvällisempää selvittelyä.

Perhetukikeskuksen tukiosasto
Tukiosasto tarjoaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena lyhytaikaista laitoshoitoa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.