Pois syrjästä -hanke

Pois syrjästä – Lasten ja nuorten ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen 2014 – 2016 kehittämishanke

Rauman kaupungin kehittämisosio on ollut osa Satakunnan sairaanhoitopiirin
hallinnoimaa Pois syrjästä – Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten
ongelmien ehkäiseminen -hanketta. Päämääränä on ollut ehkäistä lasten ja nuorten
syrjäytymistä peruspalveluja kehittämällä. Lähtökohtana on ollut ennaltaehkäisy
ja keskittyminen varhaisiin interventioihin.

Rauman kehittämisosion kaksi päätavoitetta ovat olleet ehkäisevän päihdetyön
koordinointi ja varhainen puuttuminen alaikäisten päihteiden (erityisesti
kannabiksen) käyttöön sekä ehkäisemismallin kehittäminen yläkoululaisten
pitkittyneisiin ja luvattomiin koulupoissaoloihin.