1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalipäivystyksen tehtävänä on huolehtia kiireellisestä ja välttämättömästä avun antamisesta vuorokauden kaikkina aikoina. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä poliisin, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen ja hätäkeskuksen kanssa (Sosiaalihuoltolaki 29§). Sosiaalinen hätätilanne vaatii nopeita toimenpiteitä eikä asiassa voida odottaa seuraavaan päivään tai viikonlopun yli ilman vakavia seurauksia.

Satakunnan kunnat ovat järjestäneet sosiaalipäivystyksen virastotyöajan (maaanantai–perjantai) ulkopuolella ja viikonloppuisin yhdessä siten, että Porin pääpoliisiasemalla sekä Satasairaalan yhteispäivystyksessä työskentelee viranomaisvaltuudet omaava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviä ovat mm.

  • lähisuhdeväkivaltatilanteet
  • lapsi päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitajaa
  • alaikäinen rikoksentekijä tai alaikäinen päihtyneenä
  • lasten ja vanhempien väliset ristiriidat
  • luvattomasti lastensuojeluyksiköstä poistuneet nuoret
  • tuki, neuvonta ja ohjaus sijaisperheille äkillisissä kriisitilanteissa
  • äkilliset/odottamattomat kriisitilanteet ja psykososiaalisen tuen järjestäminen
  • vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen
  • akuutit sosiaalihuoltolain mukaiset tuen tarpeet (Sosiaalihuoltolaki 11§)