1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kenelle?

Luottoa voidaan myöntää raumalaiselle henkilölle, joka ei pienituloisuutensa tai vähävaraisuutensa takia voi saada kohtuuehtoista luottoa muulla tavoin esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi, mutta jolla on kuitenkin kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Mihin tarkoitukseen?

Luottoa voidaan myöntää 200-5000 euroa esim. muiden velkojen takaisinmaksuun, kodin hankintoihin, asumisen turvaamiseen, sosiaalisen kriisin ylittämiseen. Luoton takaisinmaksuaika on enintään 5 vuotta.
Luoton mahdollisia hylkäämisperusteita:

• hakijalla on velkoja yli 5000 euroa
• hakijan maksuvara –tai kyky ei ole riittävä luoton hoitamiseen
• hakijan tilanne ei ole riittävän vakiintunut
• hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta
• hakijalla on realisoitavissa olevaa varallisuutta
• hakija on velkajärjestelyssä

Mistä lisätietoa ja miten luottoa haetaan?

Lisätietoja voi kysyä sosiaalityön neuvonnasta. Luottoa haetaan varaamalla aika sosiaalityöntekijältä.

Ajanvarauksella tehdään kokonaisarviointia asiakkaan tilanteesta, joten tapaamiselle on hyvä ottaa mukaan tositteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista lainoista ja veloista (myös ulosotossa olevista), viimeisin verotuspäätös, luottotietorekisteriote ja pankkitilin tiliotteet kahden kuukauden ajalta.