1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asiakkaan on haettava kelan perustoimeentulotukea ennen kuin hakee täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityismenoihin.

Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää erityismenoihin, jotka ovat muut kuin asumisen perusmenot sekä hakijan erityistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot.

Sosiaalityöntekijä arvioi täydentävän toimeentulotuen tarpeen tapauskohtaisesti.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää mm. hakijan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin hakijan omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

Sosiaalityöntekijä arvioi ehkäisevän toimeentulotuen tarpeen tapauskohtaisesti.