Varattoman vainajan hautausavustus

Varattoman raumalaisen vainajan omaisilla on mahdollisuus hakea hautausavustusta sosiaalitoimistosta.

Sosiaalitoimiston toimeentulotukena myönnettävä hautausavustus on tarkoitettu raumalaisille varattomille/vähävaraisille vainajille uurnahautaukseen. Hautausavustusta haetaan kirjallisesti hautausavustuslomakkeella ennen varattoman vainajan hautausta.

Hautausavustusta haettaessa, lesken (aviopuolison) tulee täyttää lisäksi toimeentulotukihakemus liitteineen. Vainajan varat ja omaisuus otetaan huomioon hautausavustusta määriteltäessä, samoin lesken tulot ja varat. Mikäli vainajan (ja lesken) varallisuus ei kata edullisintakaan hautausta, voidaan hautausavustus myöntää perintää vastaan maksusitoumuksena välttämättömiin ja edullisimpiin hautauskuluihin.

Hautausavustusta haetaan kirjallisesti hautausavustuslomakkeella. Hakemuksen voi toimittaa sosiaalitoimistoon postitse tai tuomalla sen sosiaalitoimistoon. Lisätietoa saat sosiaalityön neuvonnasta.