1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Varattoman raumalaisen vainajan omaisilla on mahdollisuus hakea hautausavustusta sosiaalitoimistosta.

Sosiaalitoimiston toimeentulotukena myönnettävä hautausavustus on tarkoitettu raumalaisille varattomille / vähävaraisille vainajille uurnahautaukseen.

Ennen hautausavustuksen hakemista kunnasta, kuolinpesän tulee hakea Kelasta perustoimeentulotuki vainajalle. Myös lesken (aviopuolison) tulee hakea Kelasta perustoimeentulotuki.

Hautausavustusta haetaan joko kirjallisesti hautausavustuslomakkeella tai kuolinpesä voi pyytää Kelaa toimittamaan hakemus kuntaan perustoimeentulotuen käsittelyn jälkeen hautausavustusta varten.

Hautausavustuksen käsittelyä varten tarvitaan kuolinpäivän saldotodistus kaikista vainajan pankkitileistä, viimeiset tulotiedot, verotuspäätös sekä hautaustoimiston kustannusarvio hautauskustannuksista. Lisäksi tulee antaa selvitys vainajan mahdollisesta varallisuudesta ja henkivakuutuksesta. Samoin lesken (aviopuolison) tulot ja varat huomioidaan hautausavustusta haettaessa.  Mikäli vainajan (lesken) varallisuus ei kata edullisintakaan hautausta, voidaan hautausavustus myöntää perintää vastaan maksusitoumuksena välttämättömiin ja edullisimpiin hautauskuluin.

Varattoman ja vähävaraisen raumalaisen vainajan välttämättömät hautausmenot hautaustoimistolle sisältävät arkun, vainajan vaatetuksen, vainajan kuljetuksen ja yksinkertaisen kukan arkun kannelle. Rauman seurakunnan hautauskustannuksista korvataan uurnahautauskulut; tuhkausmaksu, hautausmaksu (uurnan kaivuu ja peittokulut) ja uurnapaikka muistolehdossa.

Kirjallisen hautausavustushakemuksen voi toimittaa sosiaalitoimistoon postitse tai tuomalla sen sosiaalitoimistoon.