Vammaispalvelut

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutukset vammaispalveluihin:

Kaikissa tehostetuissa palveluasumisyksiköissä on tällä hetkellä voimassa vierailukielto. Kielto koskee myös asukkaiden omaisia ja henkilökohtaisia avustajia.

Tilapäishoitoa järjestetään vain välttämättömissä tilanteissa, jotta tehostetun palveluasumisen yksiköiden tartuntavaara pystytään vähentämään.

Sosiaalitoimistoon ei saa tulla flunssaoireisena.

 

Vammaispalvelun tavoitteena on edistää ja seurata vammaisten elinoloja sekä pyrkiä ehkäisemään epäkohtien syntymistä ja poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisten toimintamahdollisuuksia.

Kehitysvammaisten palvelut

Rauman kaupunki tuottaa erityishuoltopalveluja ja erityisosaamista, kuten kuntoutusohjausta, asumista, työtoimintaa ja sosiaalityöntekijän palveluja kehitysvammaisille sekä oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitseville. Lisäksi kaupunki ostaa erityishuoltopalveluja Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ja yksityisiltä palvelun tuottajilta sekä muilta kunnilta.

Vammaispalvelut

Vaikeavammaisille tarkoitettuja palveluja, jotka kunta on velvollinen järjestämään, ovat palveluasuminen, vamman takia tehtävät asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu sekä päivätoiminta.

Harkinnanvaraisia palveluja ovat päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet ja laitteet ja sopeutumisvalmennus. Nämä palvelut on tarkoitettu kaikille vammaisille ja niitä järjestetään määrärahojen puitteissa.