1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Asunnon muutostöitä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita koskevissa asioissa vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolle liikkuminen tai omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi oviaukkojen levennykset, pyörätuoliluiskan rakentaminen tai kylpyhuoneen ja wc-tilan muutostyöt. Lisäksi vaikeavammaiselle henkilölle voidaan korvata tai antaa pitkäaikaiseen käyttöön kotona selviytymiselle välttämättömät kiinteästi asennettavat laitteet tai apuvälineet, esimerkiksi henkilönostin.

Vammainen henkilö voi saada korvausta välineistä ja laitteista, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvattavia välineitä ovat mm. auton apuvälineet sekä kodinkoneet, esimerkiksi astianpesukone.

Korvauksen määrä on puolet välineen tai laitteen kustannuksista. Vakiomalliseen laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät muutostyöt korvataan kokonaan.

Vammasta aiheutuvan haitan tulee olla pitkäaikainen.