1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kinnonkoto tarjoaa autettua ympärivuorokautista kodinomaista asumista keskiasteisesti ja vaikeasti kehitysvammaisille. Kinnonkodon asukkaat valitsee vammaistyön sosiaalityöntekijä yhdessä asumispalveluiden esimiehen kanssa.

Asuntolan tavoitteena on tarjota aidot valinnanmahdollisuudet itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen huomioiden kehitysvammaisuuden tuomat rajoitteet.

Toiminnassa korostetaan kehitysvammaisen hyvää elämän laatua. Asumisen tulee olla asiakaslähtöistä ja perustua kuntoutumista sekä toimintakykyisyyttä edistävään työotteeseen. Asumisen tulee olla turvallista ja kodinomaista.

Kannastupa

Kannastupa tarjoaa tuettua asumispalvelua lievästi ja keskiasteisesti kehitysvammaisille. Viiteen yksiöön asukkaat valitsee vammaistyön sosiaalityöntekijä yhdessä asumispalveluiden esimiehen kanssa.

Tarvitsemansa avun ja tuen asukkaat saavat Kinnonkodon henkilökunnalta.

Kannastuvan pihapiiri.