1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi pitkäaikaisen sairauden tai vamman takia käyttää julkisia kulkuneuvoja.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus saada kuljetuspalvelua asiointi- ja virkistystarkoituksiin vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelumatka voi suuntautua Raumalle tai lähikuntiin, joita ovat Eurajoki, Eura, Pyhäranta ja Laitila. Lisäksi korvataan opiskeluun ja työhön liittyviä matkoja. Tuki ei ole tulosidonnaista.

Vammaispalvelulain tarkoittamaa kuljetustukea ei ole tarkoitettu matkoihin, jotka korvataan muun lain nojalla, kuten esim. Kelan korvausten piiriin kuuluvat terveydenhuoltomatkat.

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia kulkuvälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Henkilön, joka ei ole vaikeavammainen, mutta jolla on vaikeuksia liikkua, on mahdollista saada tulosidonnaista kuljetustukea kuukaudessa kymmeneen yhdensuuntaiseen matkaan. Tuettuja matkoja voi käyttää Rauman kaupungin alueella.

Yksin asuva henkilö voi saada kuljetustukea, jos hänen bruttotulonsa ovat enintään 1200 € kuukaudessa. Jotta puolisot saisivat tuen, heidän yhteenlasketut bruttotulonsa voivat olla enintään 1800 € kuukaudessa.

Omavastuuosuus

Rauman kaupungin vammaispalvelussa on käytössä sote-kortti sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuspalvelupalvelumatkoilla.

Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan kunta perii taksimatkojen omavastuuosuudet. Asiakkaalta peritään kerran kuukaudessa voimassa olevan paikallisliikenteen vakiovuorotaksan mukainen omavastuuosuus. Omavastuu enintään kuuteen kilometriin asti on 3,00 € yhdensuuntainen matka ja lapsilta sekä opiskelu- ja työmatkalaisilta 1,50 € yhdensuuntainen matka.

Yli kuuden kilometrin matkoilla noudatetaan Matkahuollon kilometritaulukon mukaisia hintoja.

Palveluliikenne

Palveluliikenne on tarkoitettu parantamaan ikääntyneiden ja liikuntaesteisten henkilöiden kulkumahdollisuuksia.
Rauman palveluliikenne -esite (pdf)