1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vammainen henkilö voi saada korvausta välineistä ja laitteista, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa.

Korvauksen määrä on puolet välineen tai laitteen kustannuksista. Vakiomalliseen laitteeseen tehdyt vamman edellyttämät muutostyöt korvataan kokonaan. Kunta voi myös antaa laitteen pitkäaikaiseen käyttöön.