1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, johon kuuluu kodin ulkopuolelle järjestettyä, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Vaikeavammaisten päivätoiminta Pilke tarjoaa päivätoimintaa vaikeavammaisille asiakkaille. Toiminta perustuu päivittäisiä toimintoja tukevaan toimintaan ja sosiaalisten kontaktien vahvistamiseen. Päivätoiminta sisältää myös ruuanvalmistusta, retkiä ja jumppatuokioita. Asiakkaat ovat joko kotona omaishoidon tuen piirissä olevia tai Puhdissa asuvia.