Vaikeavammaisten päivätoiminta

Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle päivätoimintaa, johon kuuluu kodin ulkopuolelle järjestettyä, itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa.

Vaikeavammaisten päivätoiminta Pilke (Mansikkapaikka) tarjoaa päivätoimintaa vaikeavammaisille asiakkaille. Toiminta perustuu päivittäisiä toimintoja tukevaan toimintaan ja sosiaalisten kontaktien vahvistamiseen. Päivätoiminta sisältää myös ruuanvalmistusta, retkiä ja jumppatuokioita. Asiakkaat ovat joko kotona (esimerkiksi omaishoidon tuen asiakkaat, alle 65-vuotiaat) tai Puhdissa asuvia.