1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti.

Palveluasumiseen kuuluu asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä vaikeavammaisen henkilön jokapäiväiselle suoriutumiselle. Hakijan on palveluasumiseen liittyen itse maksettava asumiseen sekä muuhun jokapäiväiseen elämiseen liittyvät kustannukset.

Palveluasuminen voidaan järjestää henkilön omaan kotiin esimerkiksi omaishoidon, henkilökohtaisen avun, kotipalvelun tai ostopalveluiden turvin. Palveluasuminen voidaan tarvittaessa järjestää myös esimerkiksi Puhdissa tai muussa asumisyksikössä.

Palveluasumiseen ei ole oikeutettu henkilö, jonka riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein.

Vaikeavammaisten asumispalvelut

Asumispalveluyksikkö Puhti tarjoaa tehostettua palveluasumista vaikeavammaisille henkilöille. Vammaistyön sosiaalityöntekijä ja Puhdin asumispalveluiden esimies valitsevat Puhdin asukkaat.