Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman Vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, seurata vammaisten tarpeiden kehitystä, edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon, seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kuntien viranomaisille.

Neuvostoon kuuluu kuusi vaihtuvaa jäsentä, jotka edustavat eri vammaisjärjestöjä. Sihteerinä toimii vammaistyön päällikkö.

Vammaisneuvoston jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja toimikaudella 1.6.2019–31.5.2021 ovat

Puheenjohtaja Järjestö
Matti Iso-Pärnä Rauman Seudun CP-yhdistys ry
Varapuheenjohtaja
Anniina Sillanpää Rauman Invalidit ry
Jäsenet
Pasi Aalto Rauman Seudun Psoriasis ry
Marja Antola Rauman Kuulo ry
Riina Peltomaa Rauman Seudun Neuroyhdistys ry
Katja Raittinen Rauman Seudun Diabetesyhdistys ry
Mirja Ylijoki kaupunginhallituksen edustaja
Leea Hiltunen kaupunginhallituksen varaedustaja
Vesa Kiiski vammaisneuvoston sihteeri