Vammaisneuvosto

Rauman Vammaisneuvosto on vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, seurata vammaisten tarpeiden kehitystä, edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon, seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä sekä tehdä aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kuntien viranomaisille.

Neuvostoon kuuluu kuusi vaihtuvaa jäsentä, jotka edustavat eri vammaisjärjestöjä. Sihteerinä toimii vammaistyön päällikkö.

Vammaisneuvoston jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja toimikaudella 1.6.2017 – 31.5.2019

Puheenjohtaja Järjestö
Ari Laitinen Rauman Seudun Hengitysyhdistys ry
Jäsenet
Matti Pitkänen Rauman Invalidit ry
Marja Antola Rauman Kuulo ry
Jouni Vataja Rauman Seudun Kuurot ry
Marjut Aitonurmi Rauman Seudun MS-yhdistys ry
Sirpa Lagerberg-Hannukainen Satakunnan Näkövammaiset ry:n Rauman osasto
Mirja Ylijoki kaupunginhallituksen edustaja
Leea Hiltunen kaupunginhallituksen varaedustaja
Vesa Kiiski vammaisneuvoston sihteeri