1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ohjausta, neuvontaa ja tukemista.

Kuntoutusohjauksen päämääränä on lapsen tai nuoren aktivoiminen mahdollisimman omatoimiseen suoriutumiseen sekä perheen arjen sujuvuuden edistäminen. Kuntoutusohjausta voidaan toteuttaa esimerkiksi ensitietokäynteinä kehitysvammaisen lapsen syntyessä, ohjauskäynteinä erityislapsiperheissä tai ohjaustapaamisina erityisnuorten kanssa.

Kuntoutusohjaus on perheelle maksutonta. Kuntoutusohjauksen asiakkaaksi voidaan tulla lääkärin lähetteellä, jonkin muun tahon ohjaamana tai ottamalla itse yhteyttä vammaispalveluihin.