1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Apuvälinepalveluihin kuuluvat apuvälineiden tarpeen arviointi, välineiden sovitus, tarvittavat muutostyöt, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opetus, seuranta sekä välineiden huolto. Apuvälinepalveluilla voidaan tukea henkilön itsenäistä selviytymistä hänen omassa työ- ja elinympäristössään sekä korjata vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa toimintakyvyn heikkenemistä.

Apuvälineiden myöntäminen

Apuvälineiden myöntäminen perustuu valtakunnallisiin lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteisiin (Versio 2.2.) lisäksi aina potilaan/asiakkaan tilanteen tapauskohtaiseen ja yksilölliseen harkintaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinelainaamosta ilman ajanvarausta saat maksutta liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet, esimerkiksi rollaattori, pyörätuoli, suihkujakkara, erilaiset tuet ja kyynärsauvat. Apuvälinearvioita sekä -sovituksia tehdään myös ajanvarauksella.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet -opas on tarkoitettu ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon apuvälinealan asiantuntijoiden ja apuvälineratkaisuja tekevien ammattilaisten työohjeeksi. Opas toimii myös tiedonvälittäjänä asiakkaille ja eri yhteistyötahoille.

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 (julkaisut.valtioneuvosto.fi)