1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Pysy pystys -poliklinikalla selvitellään kaatumisten syitä ja pyritään ehkäisemään uusia kaatumisia ja murtumia. Hoidon kohderyhmän muodostavat yli 75-vuotiaat kotona asuvat potilaat, joilla on ollut vähintään kolme kaatumista edeltäneen vuoden aikana ja toimintakyvyn heikkenemistä/tasapainovaikeuksia.

Potilaat ohjautuvat poliklinikalle pääsääntöisesti kiirevastaanoton, kiireettömän vastaanoton, kotihoidon ja sairaalaosastojen kautta. Kynnys hoitoon pääsyyn pyritään pitämään matalana, joten myös potilas ja hänen omaisensa voivat olla suoraan yhteydessä poliklinikalle.

Pysy pystys -poliklinikalla potilaalle tehdään laaja-alainen moniammatillinen (sairaanhoitaja, fysioterapeutti, lääkäri) arvio kaatumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Arvio sisältää mm.

  • esitiedot, kaatumishistoria ja kaatumisen riskitekijät
  • näkö, kuulo, ortostaattinen koe, huimaus
  • toimintakyvyn arvio (mm. tasapainon ja lihasvoiman mittaaminen)
  • muistin, mielialan, ravitsemustilan ja luuston kunnon arvio
  • käytössä olevien lääkkeiden tarkistus

Tulosten perusteella laaditaan yhdessä potilaan ja läheisen kanssa kaatumisia ehkäisevä kuntoutusohjelma.