Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoitotarvikejakelu palvelee kotona ja palveluasunnoissa asuvia pitkäaikaissairaita. Maksuttomia hoitotarvikkeita myönnetään sairaanhoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Asiakkaalla on mahdollisuus saada maksutta pitkäaikaissairautensa hoitoon tarvitsemiaan hoitotarvikkeita hoitavan lääkärin tai hoitajan suosituksen perusteella. Saannin ehtona on, että hoitotarvikkeiden ja -välineiden tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikainen, yli kolme kuukautta kestävä. Tarvikkeita ja välineitä annetaan yleensä kolmen kuukauden tarve kerrallaan, ja niitä luovutettaessa arvioidaan aina niiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus. Jakelua ja käyttöä seurataan yksilökohtaisesti. Hoitotarvikkeet ovat maksuttomia.

Esimerkkejä perusjakelutarvikkeista

  • avannehoitovälineet
  • dialyysitarvikkeet
  • happihoitotarvikkeet
  • haavanhoitotarvikkeet (omavastuuaika 3 kk)
  • imu- ja henkitorviavannetarvikkeet
  • lääkeannostelun tarvikkeet
  • kontinenssituotteet  esim. kertakatetrit, virtsankeräyspussit
  • ravitsemuksen tarvikkeet  esim. syöttönapit, ravinnonsiirtoletkut ja -ruiskut
  • vaipat (Hoitotarvikejakelun kautta on mahdollista saada vaippoja keskivaikean ja vaikean virtsa- ja ulosteinkontinenssin eli -pidätyskyvyttömyyden hoitoon)

Vaipat kuljetetaan asiakkaan kotiin ilmaiseksi neljä kertaa vuodessa, kolmen kuukauden välein. Normaalin jatkotilauksen asiakas voi hoitaa itse. Kotiinkuljetussopimusten aloitukset ja muutokset tehdään hoitotarvikejakelun kautta.