1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kiirevastaanotto on tarkoitettu äkillisesti ja vakavasti sairastuneille ja kiireellistä ensiapua tarvitseville sekä potilaille, joiden yleiskunto on äkillisesti ja merkittävästi heikentynyt.

Kiirevastaanotto toimii Raumalla joka päivä klo 7.30-22 välisenä aikana.

Kiirevastaanoton kiireellisyyden ryhmittely

Kiirevastaanotolle ilmoittaudutaan vuoronumerolla. Hoitaja haastattelee potilaan, arvioi hoidon tarpeen ja tekee kiireellisyysarvion. Vamman tai sairauden hoidon kiireellisyys arvioidaan lääketieteellisin perustein. Kiireellisyysarviota voidaan muuttaa potilaan voinnin muuttuessa. Kiireellisyysluokitus takaa sen, että vakavasti sairaat pääsevät lääkärille nopeammin. Näin ollen ilmoittautumisjärjestys ei ole hoitojärjestys.

ABCDE-kiireellisyysryhmittelyssä noudatetaan seuraavia tavoiteaikoja:

A: Potilaan hoito aloitetaan välittömästi.
B: Potilaan hoito aloitetaan 10 minuutin kuluessa.
C: Potilaan hoito aloitetaan tunnin kuluessa.
D: Potilaan hoito aloitetaan kahden tunnin kuluessa.
E: Ei päivystyskäyntiä vaativa sairaus, ABCD-ryhmien potilaat hoidetaan ennen E-ryhmän potilaita.

Odotusaika

Odotusaikaan vaikuttavat kiireellisten potilaiden määrä ja hoidon tarve sekä röntgen- ja laboratoriotutkimusten valmistuminen. Ruuhkautumisesta johtuen odotusaika saattaa venyä useisiin tunteihin.