1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

AVH-yhdyshenkilö on raumalaisten aivoverenkiertohäiriökuntoutujien yhdyshenkilö. Yhdyshenkilötoiminnan tavoitteena on tukea ja ohjata aivoverenkiertohäiriöpotilaita ja heidän omaisiaan omassa kotikunnassa.

Aivoverenkiertohäiriöön sairastunut tai hänen läheisensä voivat ottaa yhteyttä AVH-yhdyshenkilöön mm. sairauteen, kuntoutukseen, tukitoimiin ja potilasyhdistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Raumalla AVH-yhdyshenkilönä toimii fysioterapeutti Päivi Hyppölä.

Yhteydenottoon ei tarvita lähetettä ja palvelu on maksutonta.