Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle mahdollisimman hyvä terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky. Fysioterapian sisältö ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan ja fysioterapeutin tekemän arvion mukaan.

Fysioterapian asiakkaita ovat kaikenikäiset raumalaiset, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisia sairauksia. Kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma fysioterapeutin vastaanotolla tehdyn arvion perusteella. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmäpalveluna.  Jokaista kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Fysioterapian asiakasmaksut

Fysioterapeutin suoravastaanotto/ Pikapoli

Tuki- ja liikuntaelinkipuiset asiakkaat voidaan ohjata hoitajan tekemän hoidontarpeen arvioinnin (keskitetty ajanvaraus) jälkeen lääkärin vastaanoton sijasta suoraan fysioterapeutin vastaanotolle, joka toteutetaan kiirevastaanoton tiloissa. Lisäkoulutuksen suoravastaanottotyöhön saanut fysioterapeutti haastattelee ja tutkii asiakkaan, sulkee pois vakavien sairauksien merkkejä, toteuttaa tarvittaessa manuaalista käsittelyä, kinesioteippaa, ohjaa käsikauppalääkkeiden käyttöä, ohjaa asiakkaalle itsehoitokeinoja ja –harjoitteita ja/ tai voi kirjoittaa lyhyen sairauslomatodistuksen.