Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle mahdollisimman hyvä terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky. Fysioterapian sisältö ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan ja fysioterapeutin tekemän arvion mukaan.

Fysioterapian asiakkaita ovat kaikenikäiset raumalaiset, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisia sairauksia. Kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma fysioterapeutin vastaanotolla tehdyn arvion perusteella. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmäpalveluna.  Jokaista kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Fysioterapian asiakasmaksut

 

FYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTTO/PIKAPOLI

Tuki- ja liikuntaelinkipuiset potilaat voidaan ohjata hoitajan tekemän hoidontarpeen arvioinnin jälkeen lääkärin vastaanoton sijasta suoraan fysioterapeutin vastaanotolle, joka toteutetaan lääkärien ja hoitajien vastaanoton tiloissa. Fysioterapeutti tarjoaa tarkan haastattelun ja tutkimisen pohjalta asiakkaalle itsehoito-ohjeita, ergonomianeuvontaa, sekä terveys- ja liikuntaohjausta. Tarvittaessa fysioterapeutti voi määrätä asiakkaalle lyhyen sairausloman.