1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Fysioterapian tavoitteena on yhdessä kuntoutujan kanssa saavuttaa hänelle mahdollisimman hyvä terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky. Fysioterapian sisältö ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan ja fysioterapeutin tekemän arvion mukaan.

Fysioterapian asiakkaita ovat kaikenikäiset raumalaiset, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön tai neurologisia sairauksia. Kuntoutujalle laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma fysioterapeutin vastaanotolla tehdyn arvion perusteella. Fysioterapia toteutetaan yksilöllisesti tai ryhmäpalveluna. Jokaista kuntoutujaa aktivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista.

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Tuki- ja liikuntaelinkipuiset asiakkaat voidaan ohjata hoitajan keskitetyssä ajanvarauksessa tekemän hoidontarpeen arvioinnin jälkeen lääkärin vastaanoton sijasta suoraan fysioterapeutin vastaanotolle, joka toteutetaan kiireettömän vastaanoton tiloissa. Lisäkoulutuksen suoravastaanottotyöhön saanut fysioterapeutti haastattelee ja tutkii asiakkaan, sulkee pois vakavien sairauksien merkkejä, toteuttaa tarvittaessa manuaalista käsittelyä, kinesioteippaa, ohjaa käsikauppalääkkeiden käyttöä, ohjaa asiakkaalle itsehoitokeinoja ja –harjoitteita sekä voi kirjoittaa lyhyen sairauslomatodistuksen.