1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Jalkaterapian tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta selviytymään itsenäisesti alaraaja-ongelmiensa kanssa ja sitouttamaan hänet omatoimiseen jalkojensa tutkimiseen, hoitoon ja seurantaan. Jalkaterapeutin tehtäviin kuuluu myös diabeettisten jalkahaavojen hoito, tukipohjallisten ja erityisjalkineiden tarpeen arviointi.

Jalkaterapiassa käytetään valtakunnallista Diabeetikon jalkaongelmat -Käypähoito -suosituksen mukaista jalkojen riskiluokitusta.  Annettava jalkaterapia perustuu yksilöllisesti tehtyyn arvioon asiakkaan jalkatilanteesta.  Riskiluokituksen ja asiakkaan jalka-arvion perusteella asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Jalkaterapia koostuu terveyttä edistävästä jalkaterapiasta, alaraajojen toimintakyvyn ja jalkaterapiatarpeen arvioinnista, hoitavasta jalkaterapiasta , jalkaterän apuvälineterapiasta, alaraajojen toimintoja tukevasta terapiasta ja jalkaterapian kehittämisestä.

Kohderyhmä

Jalkaterapia on tarkoitettu erityisryhmille; erityisesti diabeetikoille ja reumaatikoille, joiden perussairauden aiheuttamien jalkaongelmien myötä jalkahaavojen riski on merkittävästi kohonnut tai haava on jo tullut.  Asiakkaille tehdään jalkojen riskiluokitus 0-3. Riskiluokituksen ollessa 0, riittää vuosittainen hoitajan tai lääkärin antama itsehoidon ohjaus ja neuvonta jalkojen tarkastuksen yhteydessä.

Hoitoon hakeutuminen

Jalkaterapiaan hakeudutaan hoitavan lääkärin tai hoitajan lähetteellä. Kirjallinen lähete edellyttää vastaanotolla tehtyä jalka-arviota.  Asiakkaalle jokainen käynti on maksullinen ja ajanvaraukset tehdään jalkaterapeutin kautta.