Jalkaterapia

Jalkaterapian tavoitteena on auttaa ja tukea asiakasta selviytymään itsenäisesti alaraaja-ongelmiensa kanssa ja sitouttamaan hänet omatoimiseen jalkojensa tutkimiseen, hoitoon ja seurantaan. Jalkaterapeutin tehtäviin kuuluu myös diabeettisten jalkahaavojen hoito, tukipohjallisten ja erityisjalkineiden tarpeen arviointi.

Jalkaterapiassa käytetään valtakunnallista Diabeetikon jalkaongelmat – Käypähoito -suosituksen mukaista jalkojen riskiluokitusta.  Annettava jalkaterapia perustuu yksilöllisesti tehtyyn arvioon asiakkaan jalkatilanteesta.  Riskiluokituksen ja asiakkaan jalka-arvion perusteella asiakkaalle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma.

Jalkaterapia koostuu terveyttä edistävästä jalkaterapiasta, alaraajojen toimintakyvyn ja jalkaterapiatarpeen arvioinnista, hoitavasta jalkaterapiasta , jalkaterän apuvälineterapiasta, alaraajojen toimintoja tukevasta terapiasta ja jalkaterapian kehittämisestä.

Jalkaterapia on tarkoitettu erityisryhmille; erityisesti diabeetikoille ja reumaatikoille, joiden perussairauden aiheuttamien jalkaongelmien myötä jalkahaavojen riski on merkittävästi kohonnut tai haava on jo tullut.  Asiakkaille tehdään jalkojen riskiluokitus 0-3. Riskiluokituksen ollessa 0, riittää vuosittainen hoitajan/lääkärin antama itsehoidon ohjaus ja neuvonta jalkojen tarkastuksen yhteydessä.

Jalkaterapiaan hakeudutaan hoitavan lääkärin/hoitajan lähetteellä. Kirjallinen lähete edellyttää vastaanotolla tehtyä jalka-arviota.  Asiakkaalle jokainen käynti on maksullinen ja ajanvaraukset tehdään jalkaterapeutin kautta.