Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksella edistetään ja tuetaan asiakkaan omatoimisuutta päivittäisissä toimissa, kun kotona selviytyminen on uhattuna. Kotikuntoutusjakso voi olla ajankohtainen myös pitkän sairaalajakson jälkeen.

Kotikuntoutus on asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa harjoittelemaan omassa tutussa ympäristössään arjen toimintoja moniammatillisella tuella ja asiakkaan tarvitsemalla ohjauksella. Toiminnan ydinajatuksena on, että kaikki asiakkaan kanssa toimivat edistävät hänen kuntoutumistaan yhteisen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kotikuntoutusjakson alussa tehdään kuntoutumissuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa ja sen lähtökohtana ovat asiakkaan voimavarat ja tavoitteet. Kotikuntoutusjakson aikana selvitetään muun muassa asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä, apuvälinetarvetta ja kuntoutumismahdollisuuksia sekä harjoitellaan arkisia asioita. Tavoitteena voi olla esimerkiksi itsenäinen peseytyminen/ pukeutuminen, porraskävelyn mahdollistuminen tai postilaatikolta postin haku.

Kotikuntoutustarpeen arviointi

Pyynnön kotikuntoutuksen tarpeen arvioinnista voi tehdä omainen/läheinen/asiakas itse, lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai muu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluva. Lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillinen kuntoutustyöryhmä päättää jakson myöntämisestä muun muassa asiakkaan tarpeen, tavoitteiden ja sitoutumisen mukaan.

Kotikuntoutus on asiakkaalle maksutonta ja jaksot kestävät muutamasta viikosta kahteen kuukauteen.