1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ravitsemusterapeutti toimii ravitsemuksen asiantuntijana terveydenhuollossa. Ravitsemusterapia tukee terveyden edistämistä ja on tärkeä osa monien sairauksien hoitoa.

Ravitsemusterapeutti ohjaa työssään asiakkaita ja heidän läheisiään tieteellisesti todennetun ravitsemustiedon pohjalta potilaan aiempiin ruokailutottumuksiin pohjautuen ja huomioiden potilaan kokonaistilanteen.

Ravitsemusterapeutti tekee paljon tärkeää yhteistyötä ravitsemusasioissa muun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sekä ruokapalveluiden kanssa. Ravitsemusterapeutti myös kouluttaa muita ammattilaisia.

Hoitoon tulo

Ravitsemusterapiaan kuntalainen voi hakeutua Rauman sosiaali- ja terveystoimialan ammattilaisen lähetteellä. Ajanvaraukset tekee ravitsemusterapeutti, joka ilmoittaa ajankohdan potilaalle. Saapuessasi ilmoittaudu vastaanotolle itseilmoittautumispisteellä.

Maksut

Ravitsemusterapeutin ohjauskäynnin käyntimaksu on 11,40 euroa kerralta 18 ikävuodesta lähtien. Osastojaksolla olevan potilaan ravitsemusterapia sisältyy hoitopäivämaksuun.