Veteraanit

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea ne raumalaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen, jotta hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Kuntoutus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti joko laitos-, päivä- tai avokuntoutuksena tai jalkojenhoitona. Sekä laitos- että avokuntoutusta voidaan myöntää myös veteraanien aviopuolisolle. Laitoskuntoutusjakso pitää olla yhtä aikaa veteraanin kanssa. Myös laitoksessa asuvilla rintamaveteraaneilla on mahdollisuus avo- tai laitoskuntoutukseen. Rintamaveteraanien leskillä on mahdollisuus ainoastaan avokuntoutukseen.

Hakemus laaditaan rintamaveteraanien kuntoutushakemuslomakkeelle (kuntalomake 6430), joita on saatavana terveysasemilta. Lomakkeeseen tulee liittää lääkärin antama kuntoutussuunnitelma (kuntalomake 7440). Kuntoutusvalintoja tehdään läpi vuoden ja valinnoista ilmoitetaan kirjeitse.

Kuntoutushakemukset tulee toimittaa osoitteella:

Sosiaali- ja terveystoimiala

Lääkinnällinen kuntoutus

PL 283

26101 Rauma