1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea ne raumalaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutuksen tarkoituksena on rintamaveteraanin toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen, jotta hän selviytyy mahdollisimman pitkään itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Kuntoutus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti joko laitos-, päivä- tai avokuntoutuksena tai jalkojenhoitona. Sekä laitos- että avokuntoutusta voidaan myöntää myös veteraanien aviopuolisolle. Laitoskuntoutusjakso pitää olla yhtä aikaa veteraanin kanssa. Myös laitoksessa asuvilla rintamaveteraaneilla on mahdollisuus avo- tai laitoskuntoutukseen. Rintamaveteraanien leskillä on mahdollisuus ainoastaan avokuntoutukseen.

Hakemus laaditaan rintamaveteraanien kuntoutushakemuslomakkeella kuntalomake 6430, joita on saatavana terveysasemilta. Lomakkeeseen tulee liittää lääkärin antama kuntoutussuunnitelma eli kuntalomake 7440. Kuntoutusvalintoja tehdään läpi vuoden ja valinnoista ilmoitetaan kirjeitse.