Lääkärien ja hoitajien vastaanotot

Keskitetty ajanvaraus
puh 02 835 2400
ma – to 7.30-17.00
pe ja aattopäivät 7.30-15.00
Ajanvaraus on mahdollista myös pääterveysasemalla. Lapin terveysasemalle ajanvaraukset vain puhelimitse.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotoille voi ottaa yhteyttä äkillisissä terveysongelmissa tai pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvissä ongelmatilanteissa.

Lääkärien ja hoitajien vastaanottojen ajanvaraus perustuu lääkärin tai hoitajan tekemään hoidon tarpeen arviointiin.

Hoidon tarpeen arvioinnissa 

 • selvitetään, miksi asiakas ottaa yhteyttä: oirekuvaus tai muu syy hoitoon hakeutumiselle
 • selvitetään esitiedot: perussairaudet, säännöllinen ja tilapäinen lääkitys, muut hoidot
 • selvitetään milloin oireet ovat alkaneet ja millaiset oireet ovat tällä hetkellä
 • selvitetään kiireellisyys ja oikea hoitotaso:
  kotihoito itsehoito-ohjeiden turvin
  ohjaus lääkärin tai hoitajan vastaanotolle kiireellisenä tai ei-kiireellisenä
 • tehdään merkinnät potilasasiakirjoihin

Arvion perusteella asiakas ohjataan

 • kotihoitoon itsehoito-ohjeiden turvin tai
 • hoitajan tai lääkärin kiireettömälle vastaanotolle tai kiirevastaanotolle

Hoidon tarpeen arvioinnin lisäksi sairaanhoitajat tekevät vastaanotoilla pieniä toimenpiteitä, tutkivat tavallisimpia tulehdustauteja sekä seuraavat ja ohjaavat pitkäaikaissairauksista kärsiviä yhteistyössä työparilääkärien kanssa.
Lääkärien ja hoitajien vastaanotot tarjoaa myös erityishoitajien vastaanottopalveluja. Astma-, Inr- (Marevan potilaiden hoito ja seuranta), Reuma-, Dehko (diabeteksen ennaltaehkäisy) ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotoille ohjaudutaan pääsääntöisesti lääkärin tai hoitajan suosituksella. Tarvittaessa hoitaja voi kysyä jatko-ohjeita lääkäriltä, joten lääkärin vastaanotolla käyminen ei ole kaikissa terveysongelmissa aina välttämätöntä.

Keskitetyssä ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Jos vastaanoton numero on varattu tai siihen ei vastata, nauhoite antaa ohjeet soittopyynnön jättämistä varten. Jonottaminen ei nopeuta eikä soittopyynnön jättäminen hidasta palvelun saantia, vaan puhelut vastaanotetaan yhteydenottoajankohdan mukaisessa järjestyksessä.

Jos sinulla on salainen puhelinnumero, numeronäytön esto tai jos soitat puhelinvaihteen kautta, numero ei tallennu järjestelmään. Tällöin voit näppäillä ohjeen mukaisesti äänimerkin jälkeen sen puhelinnumeron, johon haluat soitettavan.

Kaikkiin järjestelmään tallentuneihin puheluihin vastataan mahdollisimman pian, terveysaseman aukioloaikana saman päivän sisällä. Mikäli asiakas ei vastaa puheluun tai numero on varattuna kolme kertaa, takaisinsoittopyyntö poistuu automaattisesti järjestelmästä.