Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lääkärien ja hoitajien vastaanotoille voi ottaa yhteyttä äkillisissä terveysongelmissa tai pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn tai hoitoon liittyvissä ongelmatilanteissa. Lääkärien ja hoitajien vastaanottojen ajanvaraus perustuu lääkärin tai hoitajan tekemään hoidon tarpeen arviointiin.

Hoidon tarpeen arviointi

Hoidon tarpeen arvioinnissa:

  • selvitetään, miksi asiakas ottaa yhteyttä: oirekuvaus tai muu syy hoitoon hakeutumiselle
  • selvitetään esitiedot: perussairaudet, säännöllinen ja tilapäinen lääkitys, muut hoidot
  • selvitetään milloin oireet ovat alkaneet ja millaiset oireet ovat tällä hetkellä
  • selvitetään kiireellisyys ja oikea hoitotaso:
    kotihoito itsehoito-ohjeiden turvin
    ohjaus lääkärin tai hoitajan vastaanotolle kiireellisenä tai ei-kiireellisenä
  • tehdään merkinnät potilasasiakirjoihin

Arvion perusteella asiakas ohjataan kotihoitoon itsehoito-ohjeiden turvin tai hoitajan tai lääkärin kiireettömälle vastaanotolle tai kiirevastaanotolle. Tarvittaessa hoitaja voi kysyä jatko-ohjeita lääkäriltä, joten lääkärin vastaanotolla käyminen ei ole kaikissa terveysongelmissa aina välttämätöntä.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotot tarjoaa myös erityishoitajien vastaanottopalveluja. Vastaanotoille ohjaudutaan pääsääntöisesti lääkärin tai hoitajan suosituksella.

Takaisinsoittojärjestelmä

Keskitetyssä ajanvarauksessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Jos vastaanoton numero on varattu tai siihen ei vastata, nauhoite antaa ohjeet soittopyynnön jättämistä varten.

Jos sinulla on salainen puhelinnumero, numeronäytön esto tai jos soitat puhelinvaihteen kautta, numero ei tallennu järjestelmään. Tällöin voit näppäillä ohjeen mukaisesti äänimerkin jälkeen sen puhelinnumeron, johon haluat soitettavan.

Kaikkiin järjestelmään tallentuneisiin puheluihin pyritään vastataan mahdollisimman pian. Mikäli asiakas ei vastaa puheluun tai numero on varattuna kolme kertaa, takaisinsoittopyyntö poistuu automaattisesti järjestelmästä.