Kirurgian poliklinikka

Kirurgian poliklinikka toimii potilaiden tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä hoidon suunnittelua ja toteutusta tarjoavana yksikkönä, jonka tavoitteena on huolehtia omalta osaltaan potilaiden hoidon jatkuvuudesta.

Omaiset ovat tervetulleita poliklinikkakäynnille potilaan kanssa.

Tulo kirurgian poliklinikalle

Potilaat tulevat kirurgian poliklinikalle lähetteen, konsultaatiopyynnön tai aikaisemman käynnin perusteella. Polikliininen hoitotakuu ohjaa jonotusaikoja. Lähetteet käsitellään kolmen viikon kuluessa ja potilaat saavat infokirjeen poliklinikka-ajastaan.

Poliklinikalla hoidetaan yleiskirurgisia ja urologisia potilaita. Poliklinikalla on sekä lääkäri- että hoitajavastaanottoja.

Noudatamme valtakunnallisesti sovittuja hoitoon pääsyn turvaamista koskevia ohjeita. Yleiskirurgian ja urologian poliklinikoille on noin 1- 2 kuukauden jonotusaika ei kiireellisten potilaiden kohdalla.

Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan nopeutetulla aikataululla.