Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilailla, joilla on todettu oireita esim. hermostossa eli aivojen, selkäytimen tai ääreishermojen alueella. Potilailla saattaa olla myös erilaisia lihassairauksia. Tyypillisiä neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti sekä muistihäiriöt.

Potilaat tulevat vastaanotolle lähetteellä. Vastaanotolle ohjataan potilaat lähinnä ensikäynnille jatkotutkimusten ja – hoidon järjestämistä varten.