Polikliininen kirurgia – POKI

Polikliininen kirurgia – POKI – tarkoittaa paikallispuudutuksessa tehtävää toimenpidettä. Toimintamalli perustuu nykyaikaisten leikkausmenetelmien käyttöön. Toimenpiteen ajaksi ei tarvita nukutusta. Kokeneet erikoislääkärit tekevät toimenpiteet sairaalassa, jossa on asianmukaiset tilat ja ammattitaitoinen hoitajatiimi.

Polikliinisin toimenpitein hoidetaan kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien sekä naistentautien potilaita. Potilas ei ole toiminnan tai hoidon takia sairaalassa yli 12 tuntia, eikä yövy sairaalassa. POKI ei ole päivystystoimintaa.

Potilaat, jotka tulevat isompiin polikliinisiin toimenpiteisiin, tarvitsevat seurakseen kotiin vastuullisen aikuisen, jonka kanssa ottavat vastuun jälkihoidosta (haava-, kipu-, perushoito, infektioiden ehkäisy) ja turvallisuudesta.

Polikliiniseen toimenpiteeseen tarvitaan lähete.