1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kotisairaala tarjoaa sairaalahoitoa potilaan kotona. Kotisairaalassa hoidetaan kaikenikäisiä aikuisia potilaita, joiden sairaalahoito on mahdollista toteuttaa potilaan kotona. Kotisairaalahoidon perusteena on lääkärin tai saattohoitopotilaalle hoitajan toteama lääketieteellinen hoidon tarve.

Kotisairaalassa hoidetaan muun muassa infektiopotilaita ja saattohoitopotilaita. Hoito kotona on potilaan sairauden ja oireiden seurantaa sekä hoitoa erilaisin lääketieteen ja hoitotyön keinoin, kuten lääke-, neste- ja haavahoidoin.

Kotisairaalan henkilökunta eli lääkäri ja sairaanhoitaja suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä potilaan tai hänen omaistensa kanssa potilaan yksilöllisen hoidon. Usein potilas tarvitsee tuekseen ja avukseen omaisensa selvitäkseen päivittäisistä toimista kotisairaalahoidon aikana. Kotisairaalan henkilökunnan tehtävänä on olla myös omaisten tukena. Tarvittaessa potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen voi osallistua myös fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä tai sairaalasielunhoitaja.

Kotisairaalan potilaiden tulee sitoutua omaan hoitoonsa, joten alkoholin ja päihteiden käyttö ei saa haitata hoitoa.

Asiakasmaksut ja maksukatto

1.1.2022 alkaen myös tilapäinen kotisairaalahoito kerryttää maksukattoa. Maksukatto on 692 euroa vuonna 2022. Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton kertymistä. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto täyttyy. Maksukaton täytyttyä, on tilapäinen kotisairaalahoito asiakkaalle kalenterivuoden loppuun saakka maksutonta.