Kotisairaala

Kotisairaala tarjoaa sairaalahoitoa potilaan kotona.

Kotisairaalassa hoidetaan kaikenikäisiä aikuisia potilaita, joiden sairaalahoito on mahdollista toteuttaa potilaan kotona. Kotisairaalahoidon perusteena on lääkärin tai saattohoitopotilaalle hoitajan toteama lääketieteellinen hoidon tarve.

Kotisairaalassa hoidetaan mm. infektiopotilaita ja saattohoitopotilaita. Hoito kotona on potilaan sairauden/oireiden seurantaa ja hoitoa erilaisin lääketieteen ja hoitotyön keinoin, kuten lääke-, neste- ja haavahoidoin.

Kotisairaalan henkilökunta (lääkäri, sairaanhoitaja) suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä potilaan/hänen omaistensa kanssa potilaan yksilöllisen hoidon. Usein potilas tarvitsee tuekseen ja avukseen omaisensa selvitäkseen päivittäisistä toimista kotisairaalahoidon aikana. Kotisairaalan henkilökunnan tehtävänä on olla myös omaisten tukena. Tarvittaessa potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen voi osallistua myös fysioterapeutti, sosiaalityöntyöntekijä tai sairaalasielunhoitaja.

Kotisairaalan potilaiden tulee sitoutua omaan hoitoonsa, joten alkoholin ja päihteiden käyttö ei saa haitata hoitoa.

Tietoa kotisairaalan maksuista