1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Osastot T1 ja T2

Osastot T1 ja T2 tarjoavat perusterveydenhuoltotasoista sairaalahoitoa kaiken ikäisille aikuisille potilaille. T1 on yleislääketieteen osasto ja T2 kuntoutusosasto.

Osastoilla hoidetaan kaikenikäisiä aikuisia potilaita. Sairaalahoidon peruste on lääketieteellinen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Tehtävänämme on ohjata, tukea, kuntouttaa ja auttaa niin lääketieteen kuin hoitotyön keinoin potilaita selviämään ja toipumaan sairauden aiheuttamasta voimavarojen heikentymisestä. Potilaiden hoitoajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä, jotta ehkäistäisiin pitkällisen laitoshoidon aiheuttamat haitat, kuten muun muassa kaatumisriski, laitostuminen, lihasten surkastuminen.

Potilaiden hoito suunnitellaan ensisijassa yhdessä potilaan ja kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden kesken. Toivomme omaisten osallistuvan läheisensä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, mikäli se on potilaan tahto, tai potilas ei itse siihen kykene. Toivomme potilaan tai omaisten valitsevan keskuudestaan henkilön, jonka kanssa henkilöstömme ensi sijassa toimii. Tarvittaessa järjestämme  kotiutuskokouksia, joissa suunnittelemme potilaan jatkohoitoa potilaan, omaisten ja yhteistyökumppaneiden, kuten vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.

Osasto T3

Osasto T3 tarjoaa perusterveydenhuoltotasoista sairaalaosastohoitoa aikuisille potilaille.  Osastolla on töissä sisätautilääkäri ja erikoistuvia lääkäreitä.

Osastolla hoidetaan pääasiassa tarkkailu- sisätauti- ja yleislääketieteen potilaita. Osastolla on 28 potilaspaikkaa. Siellä hoidetaan ja tutkitaan erilaisia tulehdus-, sydän- ja verenkiertoelinten sekä vatsanelinten sairauksia. Kerroksen rytminseurantalaitteilla voidaan tarkkailla samanaikaisesti viiden potilaan sydämen rytmiä. Osastolla hoidetaan myös tarttuvan sairauden vuoksi eristystä vaativia potilaita.

Vierailut osastoilla

Osastojen vierailuaika on klo 14-18.30. Vierailu muunakin aikana on mahdollista sovittaessa hoitohenkilöstön kanssa. Potilaan hoito ja kuntoutus tapahtuu kuitenkin kaikkina vuorokauden aikoina, jota toivomme kunnioitettavan.

Vierailuohjeet

  • Koronatilanteen takia meillä on vahva suositus siitä, että vierailtaessa osastolla on aina käytettävä kasvomaskia ja noudatettava huolellista käsihygieniaa
  • Vierailijat saavat olla osastolla läheisensä luona 30 minuuttia
  • Osastojen ovet pidetään lukossa, soita ovikelloa ja hoitaja tulee avaamaan oven
  • Vieraiden lukumäärä on korkeintaan kaksi läheistä potilasta kohden
  • Henkilökunta ohjeistaa vierailijaa tarvittaessa tämän saapuessa osastolle
  • Muista pitää yli kahden metrin turvaväli potilaisiin ja henkilökuntaan
  • Älä vieraile sairaalassa, jos sinulla on edes lieviä tartuntataudin oireita: kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia
  • Mikäli olet palannut ulkomailta, tulee sinun välttää vierailuja osastolla seuraavan 14 vuorokauden ajan