Osastotoiminta

Osastot T1 (yleislääketiede) ja T2 (kuntoutus)

Osastot T1 ja T2 tarjoavat perusterveydenhuoltotasoista sairaalahoitoa kaiken ikäisille aikuisille potilaille.

Osastoilla hoidetaan kaikenikäisiä aikuisia potilaita. Sairaalahoidon peruste on lääketieteellinen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Tehtävänämme on ohjata, tukea, kuntouttaa ja auttaa niin lääketieteen kuin hoitotyön keinoin potilaita selviämään ja toipumaan sairauden aiheuttamasta voimavarojen heikentymisestä. Potilaiden hoitoajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä, jotta ehkäistäisiin pitkällisen laitoshoidon aiheuttamat haitat (mm. kaatumisriski, laitostuminen, lihasten surkastuminen).

Potilaiden hoito suunnitellaan ensisijassa yhdessä potilaan ja kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden kesken. Toivomme omaisten osallistuvan läheisensä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, mikäli se on potilaan tahto, tai potilas ei itse siihen kykene. Toivomme potilaan/omaisten valitsevan keskuudestaan henkilön, jonka kanssa henkilöstömme ensi sijassa toimii. Tarvittaessa järjestämme  kotiutuskokouksia, joissa suunnittelemme potilaan jatkohoitoa potilaan, omaisten ja yhteistyökumppaneiden, kuten vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.

Vierailuaika on klo 14-18.30. Vierailu muunakin aikana on mahdollista sovittaessa  hoitohenkilöstön kanssa. Potilaan hoito ja kuntoutus  tapahtuu kuitenkin kaikkina vuorokaudenaikoina, jota toivomme kunnioitettavan.

Osasto T3

Osasto T3 tarjoaa perusterveydenhuoltotasoista sairaalaosastohoitoa aikuisille potilaille.  Osastolla on töissä sisätautilääkäreitä, kirurgeja sekä erikoistuvia lääkäreitä. Osasto toimii kahdessa kerroksessa.

Osaston 2. krs:ssa hoidetaan pääasiassa tarkkailu- sisätauti- ja yleislääketieteen potilaita. Kerroksessa on 27 potilaspaikkaa. Siellä hoidetaan ja tutkitaan erilaisia tulehdus-, sydän- ja verenkiertoelinten sekä vatsanelinten sairauksia. Kerroksen rytminseurantalaitteilla voidaan tarkkailla samanaikaisesti kahdeksan potilaan sydämen rytmiä. Osaston 2.kerroksessa hoidetaan myös tarttuvan sairauden vuoksi eristystä vaativia potilaita.

Osaston 3. krs:ssa hoidetaan ja tutkitaan kirurgian ja yleislääketieteen potilaita. Leikkaustoimintaa Raumalla ei ole. Kerroksessa on 20 potilaspaikkaa.

Osaston vierailuaika on klo 14-18.30. Vierailu muunakin aikana on mahdollista sovittaessa hoitohenkilöstön kanssa. Potilaan hoito ja kuntoutus tapahtuu kuitenkin kaikkina vuorokaudenaikoina, jota toivomme kunnioitettavan.