Osastotoiminta

Osastot T1 (yleislääketiede) ja T2 (kuntoutus)

Osastot T1 ja T2 tarjoavat perusterveydenhuoltotasoista sairaalahoitoa kaiken ikäisille aikuisille potilaille.

Osastoilla hoidetaan kaikenikäisiä aikuisia potilaita. Sairaalahoidon peruste on lääketieteellinen potilaan yksilöllinen hoidon tarve. Tehtävänämme on ohjata, tukea, kuntouttaa ja auttaa niin lääketieteen kuin hoitotyön keinoin potilaita selviämään ja toipumaan sairauden aiheuttamasta voimavarojen heikentymisestä. Potilaiden hoitoajat pyritään pitämään mahdollisimman lyhyinä, jotta ehkäistäisiin pitkällisen laitoshoidon aiheuttamat haitat (mm. kaatumisriski, laitostuminen, lihasten surkastuminen).

Potilaiden hoito suunnitellaan ensisijassa yhdessä potilaan ja kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden kesken. Toivomme omaisten osallistuvan läheisensä hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, mikäli se on potilaan tahto, tai potilas ei itse siihen kykene. Toivomme potilaan/omaisten valitsevan keskuudestaan henkilön, jonka kanssa henkilöstömme ensi sijassa toimii. Tarvittaessa järjestämme  kotiutuskokouksia, joissa suunnittelemme potilaan jatkohoitoa potilaan, omaisten ja yhteistyökumppaneiden, kuten vanhus- ja vammaispalvelujen kanssa.

Vierailuaika on klo 14-18.30. Vierailu muunakin aikana on mahdollista sovittaessa  hoitohenkilöstön kanssa. Potilaan hoito ja kuntoutus  tapahtuu kuitenkin kaikkina vuorokaudenaikoina, jota toivomme kunnioitettavan.

Akuuttiosasto RSC2

Akuuttiosasto RSC2:lla hoidetaan ja tutkitaan sisätautisia ja kirurgisia potilaita.

Sisätaudeilla hoidetaan ja tutkitaan erilaisia tulehdus-, sydän- ja verenkiertoelinten sekä vatsanelinten sairauksia. Osastolla hoidetaan myös tarttuvan sairauden vuoksi eristystä vaativia potilaita. RSC2:lla voidaan tarkkailla samanaikaisesti kahdeksan potilaan sydämen rytmiä rytminseurantalaitteilla ja tehdä lupapaikalle tuleville potilaille etukäteen suunniteltuja sydämen rytminsiirtoja.

Kirurgialla hoidetaan ja tutkitaan kirurgian, naistentautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalojen potilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista sairaalahoitoa. Potilaat tulevat osastolle hoitoon joko suunnitellusti leikkausjonosta kutsuttuna, päivystyksenä Rauman seudun päivystyksen kautta tai siirtona toisesta sairaalasta.