1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palliatiivisella eli oireita lievittävällä hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun potilas sairastaa kuolemaan johtavaa sairautta, jota ei voida enää parantaa, ja hoito tähtää potilaan oireiden lievittämiseen.

Palliatiivisella hoidolla pyritään lievittämään mahdollisimman hyvin sairauden aiheuttamia fyysisiä ja psykososiaalisia oireita, ylläpitämään elämänlaatua ja tukemaan omaisia. Hoitosuhde voi kestää vuosia.

Palliatiivisella hoidolla on tärkeä rooli muun muassa syöpäpotilaiden, vaikeaa sydämen vajaatoimintaa sairastavien tai tiettyjä neurologisia sairauksia sairastavien potilaiden hoidossa.

Palliatiiviselle poliklinikalle hakeutuminen

Palliatiiviselle poliklinikalle ohjaudutaan pääasiassa syöpälääkärin kautta, mutta tarvittaessa vastaanotolle voi hakeutua itsekin. Jos potilas ei pysty sairauden edettyä tulemaan vastaanotolle, kuuluu hän todennäköisesti Kotisairaalan palvelun piiriin.