Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sairaalapastori työskentelee sekä Rauman terveyspalveluiden (Steniuksenkatu 2) osastotoiminnassa että kotisairaalassa. Hänen työmuotoaan kutsutaan sairaalasielunhoidoksi. Sairaalapastori on evankelisluterilaisen kirkon pastori, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Hän on suorittanut sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksen.

Potilaat, heidän omaisensa ja henkilökunta voivat keskustella sairaalapastorin kanssa henkilökohtaisista asioistaan ja hengellisistä tarpeistaan.

Voit ottaa yhteyttä sairaalapastoriin, kun

  • tarvitset tukea sairaalassa tai kotona tapahtuvassa saattohoidossa
  • kyselet perimmäisiä kysymyksiä tai toivot hengellistä ohjausta
  • toivot, että puolestasi rukoillaan
  • haluat saada ehtoollisen
  • suru koskettaa
  • tarvitset kuuntelijaa ja keskustelukumppania sairauden keskelle