1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Apua sairauden kuormittaessa

Vakava sairaus pysäyttää, koskettaa ja pelottaa. Raskaan elämäntilanteen keskellä voi tuntua hyvältä jakaa sairauden tuomaa kuormaa jonkun kanssa. Rauman seurakunnan sairaalasielunhoitaja työskentelee niin Rauman kaupungin sairaalapalveluissa kuin Raumalla toteutuvassa erikoissairaanhoidossakin. Sairaalasielunhoitaja on käytettävissä sielunhoidollisiin keskusteluihin ja hengelliseen tukemiseen niin potilaiden, omaisten kuin henkilökunnankin kanssa.

Voit ottaa yhteyttä sairaalapastoriin, kun

  • kun sairaus ja/tai elämäntilanne pelottaa tai ahdistaa
  • kun toivot, että puolestasi rukoillaan
  • kun haluat saada ehtoollisen
  • kun suru koskettaa
  • kun tarvitset kuuntelijaa ja haluat puhua jonkun kanssa
  • kun tarvitset hengellistä tukea sairaalassa tai kotona tapahtuvassa saattohoidossa
  • kun kyselet elämän suuria kysymyksiä tai toivot hengellistä ohjausta

Mitä sairaalasielunhoito on?

Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Se tarkoittaa ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee hiukan yli sata sairaalapappia. Heidän tehtävänsä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa. Sairaalasielunhoitajat työskentelevät osana moniammatillista tiimiä ja toimivat keskustelukumppaneina eksistentiaalisissa, hengellisissä, henkisissä ja eettisissä kysymyksissä.

Sairaalasielunhoitaja kunnioittaa potilaan / asiakkaan vakaumusta ja ihmisarvoa. Sairaalapapin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja tapahtuvat aina keskustelukumppanin ehdoilla. Sairaalapapin palvelut kuuluvat kaikille niitä toivoville – ei siis tarvitse olla kirkon jäsen, jotta voisi kutsua sairaalapapin luokseen. Sielunhoito on aina maksutonta.

Sairaalasielunhoitaja on Suomen evankelisluterilaisen kirkon pappi tai lehtori. Hänellä on sen lisäksi sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus, usein työnohjaajan koulutus, kriisityökoulutusta, sekä osalla psykoterapeutin koulutus. Sairaalasielunhoitaja työskentelee moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sairaalapappi ylläpitää toivoa

Sielunhoitotyön ydin on työntekijän ja asiakkaan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa ihminen voi käsitellä kaikkia elämäänsä liittyviä asioita. Sairaalapapin tehtävänä on ylläpitää toivoa. Silloinkin, kun toivoa paranemisesta ei ole, sairaalapappi etsii ja ylläpitää toivoa yhdessä sairaan ja hänen läheistensä kanssa. Hän voi jakaa kuuntelemalla ja keskustelemalla raskaidenkin asioiden taakkaa, jotta sairaan ei tarvitse kantaa kuormaa yksin.