Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa muutoksia elämässä ja arjessa. Sosiaalityöntekijän kanssa sairastunut tai vammautunut voi selvitellä muuttunutta elämäntilannettaan. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään omaisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Sosiaalityöntekijältä saa yksilöllistä neuvontaa sosiaaliturvaan, sosiaalipalveluihin ja jatkohoitoon liittyvissä asioissa sekä muista tukimahdollisuuksista.

Henkilökohtaiseen tapaamiseen tulee varata aika.