1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman kaupungin järjestämän terveydenhuoltolain 18 § mukaisen työterveyshuollon tuottaa Mehiläinen Oy.

Palveluun ovat oikeutettuja Rauman kaupungin henkilöstö sekä Mehiläinen Oy:n kanssa sopimuksen tehneet Rauman kaupungin alueella toimivat yritykset ja yhteisöt.

Työterveyshuolto on työnantajan järjestettäväksi säädettyä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jonka tavoitteena on edistää työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä sekä tukea työntekijän työhyvinvointia työuran eri vaiheissa.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työpaikan terveydellisten olosuhteiden selvittäminen tarvittavassa laajuudessa, tietojen antaminen terveysvaaroista ja niiden välttämiseksi tarvittava ohjaus ja neuvonta.

Lakisääteisiin terveystarkastuksiin kuuluvat terveydelle vaarallisissa töissä toimivien alku- ja määräaikaistarkastukset sekä osatyökykyisen työntekijän seuranta ja tarvittava kuntoutukseen tai hoitoon ohjaus. Työterveyshuollossa tehdään myös vapaaehtoisia terveystarkastuksia. Työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa ensiapuvalmiuden suunnittelua.