Sosiaali- ja terveyspalvelut

Työterveyshuolto on työnantajan järjestettäväksi säädettyä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jonka tavoitteena on edistää työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä sekä tukea työntekijän työhyvinvointia työuran eri vaiheissa.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työpaikan terveydellisten olosuhteiden selvittäminen tarvittavassa laajuudessa, tietojen antaminen terveysvaaroista ja niiden välttämiseksi tarvittava ohjaus ja neuvonta.

Lakisääteisiin terveystarkastuksiin kuuluvat terveydelle vaarallisissa töissä toimivien alku- ja määräaikaistarkastukset sekä osatyökykyisen työntekijän seuranta ja tarvittava kuntoutukseen tai hoitoon ohjaus. Työterveyshuollossa tehdään myös vapaaehtoisia terveystarkastuksia. Työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa ensiapuvalmiuden suunnittelua.

Työterveyshuoltoon kuuluvat ne yritykset työntekijöineen, jotka ovat tehneet sopimuksen työterveyshuollosta terveyskeskuksen kanssa.

Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut

Järjestämme Rauman kaupungin työntekijöille työterveyshuoltona työnantajalle vapaaehtoisia sairaanhoitopalveluja.

Sopimusasioissa yhteydenotto työterveyshuollon osastonhoitajaan.

 

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt sertifikaatin, joka varmentaa, että  Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Terveyspalvelujen Työterveyshuollon laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 standardin vaatimukset.