Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyspalvelujen maksut

Terveyspalvelujen maksut perustuvat asetukseen, joka on annettu sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista. Lasku maksuista lähetään asiakkaalle jälkikäteen. Laskuja ei voi maksaa paikan päällä.

Lasku voidaan lähettää myös suoraan pankkiin verkkolaskuna eli e-laskuna. Jos haluat saada laskusi verkkolaskuna, valitse omassa pankissasi lähettäjäksi Rauman kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelut. Voit tehdä omassa pankissasi myös suoramaksusopimuksen, jolloin lasku veloitetaan tililtäsi eräpäivänä.

Terveydenhuollon maksukatto

Vapaakorttien myöntäminen on keskitetty yhteen toimipisteeseen, jonka puhelinnumero on 044 403 5218. Maksukattoon liittyviä dokumentteja voi jättää Rauman terveyskeskuksen neuvontaan.

Julkisen terveydenhuollon palveluista perittäville potilas- ja asiakasmaksuille on säädetty maksukatto. Maksukatto on 683 euroa, jonka täyttymisen jälkeen palvelut ovat maksuttomia. Ainoastaan osastohoidosta menee maksu 22,50 euroa vuorokaudelta. Maksukaton kertymäkausi on kalenterivuosi.

Maksukaton laskentaan sisältyvät palvelut ovat kunnallisten laitosten seuraavat maksut:

 • käyntimaksut ja vuosimaksut terveyskeskuslääkärillä
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • yö- ja päivähoidon maksut
 • kuntoutushoidon laitosmaksu
 • sairaalan poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgian maksut
 • sarjahoidon maksut

Muut maksut eivät kerrytä maksukattoa.  Ulkopuolelle kunnallisista maksuista jäävät esimerkiksi terveyskeskuksessa perittävät seuraavat maksut:

 • todistusmaksut
 • sakkomaksut peruuttamatta jätetyistä ajanvarausvastaanotoista
 • kotisairaanhoidon maksut
 • hammashuollon maksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Maksukaton täyttymisen jälkeen saa vapaakortin, jonka antaa laitos, jossa maksukatto täyttyi. Vapaakortti on voimassa kyseisen vuoden loppuun. Seuraava kertymäkausi alkaa seuraavan vuoden alusta.

Säilytä kuitit, koska vapaakortin saamiseksi on asiakkaan pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Työterveyshuollon maksut

Työterveyshuollon asiakasmaksuista ei asetuksissa anneta enimmäismääriä, vaan noudatetaan erikseen hyväksymiä taksoja. Asiakasmaksulain mukaan työnantajilta työterveyshuoltopalveluista perittävien maksujen ja korvauksien määrästä terveyskeskus voi päättää siten, että maksujen perusteina käytetään hyvän työterveyshuoltokäytännön toteuttamisesta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia.

Ympäristöterveydenhuollon maksut

Kansanterveyslain 21 §:ää, asiakasmaksulakia ja -asetusta ei sovelleta ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristöterveydenhuollon maksut on määritelty vastaamaan toiminnasta syntyviä kustannuksia ja maksut hyväksytään vuosittain. Muista ympäristöterveydenhuollon maksuista säädetään terveydensuojelulaissa (763/1994), elintarvikelaissa (23/2006), eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (1195/1996) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009).

Ohje laskun muutoksenhakuun

Palvelun maksuun voi hakea muutosta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain perusteella, jos olet tyytymätön maksuun. Muutosta haetaan lomakkeella, jonka voi noutaa Palvelupiste Pyyrmanista tai tulostaa tämän sivun lomakkeista.

Lomake palautetaan postitse osoitteeseen Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma tai toimitetaan Palvelupiste Pyyrmanniin.