Hoitoon pääsy ja palvelutakuu

Avoterveydenhuolto

Keskimääräinen odotusaika 30.1.2017

Yhteydenotto:
Pääterveysasema: 2 min 46 s.
Lappi: 2 min 28 s.

Hoidon tarpeen arviointi:
Pääterveysasema: Samana päivänä
Lappi: Samana päivänä

Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy:
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto/pääterveysasema: lääkärin vastaanotto 2 vrk, sairaanhoitajan vastaanotto samana päivänä
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto/Lappi: lääkärin vastaanotto 2 vrk, sairaanhoitajan vastaanotto samana päivänä

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: arkipäivisin virka-aikana välittömästi
Hoidon tarpeen arviointi: 1-3 vuorokautta
Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy: 3 kuukautta

 

Suun terveydenhuolto

Kesimääräinen odotusaika 3.3.2017

Yhteydenotto: Vastattujen puheluiden odotusaika keskimäärin 4 min. 8 s.
Hoidon tarpen arviointi: Samana päivänä
Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy: Odotusaika 2 kk 28 vrk.

Halssi (suu pyritään hoitamaan kerralla kuntoon): odotusaika 3 päivää.

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: Arkipäivisin virka-aikana välittömästi
Hoidon tarpeen arviointi: 3 vuorokautta
Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy: 6 kuukautta

Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun palvelutakuutoteumat 2016

7 arkipäivän vireilläolo ja ratkaisu toteutuu 100 % ja max. 3kk selvitysaika toteutuu 99,9 %

Aikuis- ja perhetyön palvelutakuutoteumat 2016

7 arkipäivän käsittelyaika toteutuu seuraavasti:
Käsittelyaikojen keskiarvot vuonna 2016

 • ennaltaehkäisevä toimeentulotuki 2 päivää
 • perustoimeentulotuki 5 päivää
 • täydentävä toimeentulotuki 2 päivää

Vammaispalvelun käsittelyajat 2016

hakemusten lukumäärä yhteensä 522
keskimääräinen käsittelynottoaika 3 vrk

 • 0-7 pv 487 kpl 93,3 %
 • 8-20 pv 30 kpl 5,7 %
 • 21-30 pv 1 kpl 0,2 %
 • 31-999 pv 4 kpl 0,8 %

Vammaispalvelulain 3 a § 3 momentin mukaan päätökset on tehtävä
ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Vanhuspalvelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tuli voimaan 1.7.2013. Lain 26§:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Rauman vanhuspalvelujen hoidon ja palvelujen odotusajat löydät vanhuspalvelujen etusivulta.

 

Rauman aluesairaala

Hoitoon pääsy Rauman aluesairaalassa

 • Ihotautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2-3 kk
 • Kirurgian poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille  1-2 kk, jonka jälkeen  toimenpiteeseen n. 1 kk:n kuluttua
 • Kirurgian polikl/ortopedia: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 3 kk
  • Ortopedian poliklinikkakäynnin jälkeen odotusaika toimenpiteeseen on 4-5 kk
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1-2 kk
 • Lastentautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk
 • Naistentautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk
 • Sisätautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 – 2 kk
 • Maha-suolikanavan tähystykset: Odotusaika tähystykseen 3 kk