Hoitoon pääsy ja palvelutakuu

Terveyspalveluissa tiedot päivitetään 4 kk:n välein tammi-, touko- ja syyskuussa.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto

Keskimääräinen odotusaika 31.1.2018

Yhteydenotto:
Pääterveysasema: 4 min 32 s.

Hoidon tarpeen arviointi:
Pääterveysasema: Samana päivänä
Lappi: Samana päivänä

Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy:
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto/pääterveysasema: lääkärin vastaanotto 35 vrk, sairaanhoitajan vastaanotto 1 vrk
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto/Lappi: lääkärin vastaanotto 7 vrk, sairaanhoitajan vastaanotto samana päivänä

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: arkipäivisin virka-aikana välittömästi
Hoidon tarpeen arviointi: 1-3 vuorokautta
Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy: 3 kuukautta

Erikoissairaanhoito

 • Kiireettömässä hoidossa sairaalan toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
 • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta (20.9.2017).
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Poliklinikkapalvelut

 • Ihotautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 – 3 kk
 • Kirurgian poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 – 2 kk
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 kk
 • Lasten ja nuorten poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 – 2 kk
 • Naistentautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk
 • Sisätautien poliklinikka: Odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 – 2 kk
 • Maha-suolikanavan tähystykset: Odotusaika tähystykseen 2 – 3 kk

Suun terveydenhuolto 

Kesimääräinen odotusaika 31.1.2018

Yhteydenotto: Vastattujen puheluiden odotusaika keskimäärin 4 min. 41 s.
Hoidon tarpeen arviointi: Samana päivänä
Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy:

 • hammaslääkärin vastaanotolle: odotusaika 69 päivää
 • suuhygienistin vastaanotolle: odotusaika 28 päivää
 • Halssi (suu pyritään hoitamaan kerralla kuntoon): odotusaika 2 päivää.

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: Arkipäivisin virka-aikana välittömästi
Hoidon tarpeen arviointi: 3 vuorokautta
Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy: 6 kuukautta

Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun palvelutakuutoteumat 2017

7 arkipäivän vireilläolo ja ratkaisu toteutuu 99,8 % ja max. 3kk selvitysaika toteutuu 94,3 %

Aikuis- ja perhetyön palvelutakuutoteumat 2016

7 arkipäivän käsittelyaika toteutuu seuraavasti:
Käsittelyaikojen keskiarvot vuonna 2016

 • ennaltaehkäisevä toimeentulotuki 2 päivää
 • perustoimeentulotuki 5 päivää
 • täydentävä toimeentulotuki 2 päivää

Vammaispalvelun käsittelyajat 2016

hakemusten lukumäärä yhteensä 522
keskimääräinen käsittelynottoaika 3 vrk

 • 0-7 pv 487 kpl 93,3 %
 • 8-20 pv 30 kpl 5,7 %
 • 21-30 pv 1 kpl 0,2 %
 • 31-999 pv 4 kpl 0,8 %

Vammaispalvelulain 3 a § 3 momentin mukaan päätökset on tehtävä
ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Vanhuspalvelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tuli voimaan 1.7.2013. Lain 26§:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Rauman vanhuspalvelujen hoidon ja palvelujen odotusajat löydät vanhuspalvelujen etusivulta.