1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveyspalveluissa tiedot päivitetään neljän kuukauden välein tammi-, touko- ja syyskuussa.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto

Keskimääräinen odotusaika 19.9.2022

Yhteydenotto

Pääterveysasema 7 minuuttia 57 sekuntia.

Hoidon tarpeen arviointi

Pääterveysasema: Samana päivänä

Lappi: Samana päivänä

Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto pääterveysasema

  • lääkärin vastaanotto 7 vuorokautta
  • sairaanhoitajan vastaanotto 3 vuorokautta.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto Lapin terveysasema

  • lääkärin vastaanotto ei löydy
  • sairaanhoitajan vastaanotto 1 vuorokautta

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: arkipäivisin virka-aikana välittömästi

Hoidon tarpeen arviointi: 1-3 vuorokautta

Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy: 3 kuukautta

Suun terveydenhuolto

Keskimääräinen odotusaika 30.9.2022

Yhteydenotto: 1 minuuttia 26 sekuntia (Puhelu katsotaan vastatuksi, jos henkilö tai takaisinsoittoilmoitus-äänite on vastannut siihen 5 minuutin sisällä)

Hoidon tarpeen arviointi: Samana päivänä

Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy:

  • hammaslääkärin perusvastaanotolle: odotusaika 66 päivää
  • suuhygienistin perusvastaanotolle: odotusaika 8 päivää
  • Halssi, jossa suu pyritään hoitamaan kerralla kuntoon: odotusaika 1 päivä hammaslääkärille (lohkeama-aika), 25 päivää suuhygienistille. Halssin tutkimusajat menevät 1/23

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: Arkipäivisin virka-aikana välittömästi

Hoidon tarpeen arviointi: 3 vuorokautta

Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy: 6 kuukautta

Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun palvelutakuutoteumat 2021

Lastensuojelulaki 26 § ja sosiaalihuoltolaki 36 §

7 arkipäivän vireilläolo ja ratkaisu toteutuu 100 % ja max. 3 kuukauden selvitysaika toteutuu 99,5 %

Aikuis- ja perhetyön palvelutakuutoteumat 2021

Laki toimeentulotuesta 14 a, b, c ja e §

Toteutuminen: Toteutunut 100 %; THL ja AVI tarkastusajankohta huhtikuu ja lokakuu 2021

Sosiaalihuoltolaki 36§ – Palveluntarpeen arviointi

Toteutuminen: Aikuis-ja perhetyö toteutunut 100%

Vammaispalvelun palvelutakuutoteumat 2021

Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutakuu toteutui 87,6 %.

Ikääntyneiden palvelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tuli voimaan 1.7.2013. Lain 26§:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Rauman ikääntyneiden palvelujen hoidon ja palvelujen odotusajat löydät ikääntyneiden palvelujen etusivulta.