Hoitoon pääsy ja palvelutakuu

Potilas ilmoittautumassa terveyspalvelujen toimiston luukulla

Terveyspalveluissa tiedot päivitetään 4 kuukauden välein tammi-, touko- ja syyskuussa.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto

Keskimääräinen odotusaika 18.5.2020

Yhteydenotto

Pääterveysasema 3 min 47 s.

Hoidon tarpeen arviointi

Pääterveysasema: Samana päivänä

Lappi: Samana päivänä

Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto pääterveysasema

 • lääkärin vastaanotto 7 vuorokautta
 • sairaanhoitajan vastaanotto samana päivänä.

Lääkärien ja hoitajien vastaanotto Lapin terveysasema: suljettu

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: arkipäivisin virka-aikana välittömästi

Hoidon tarpeen arviointi: 1-3 vuorokautta

Tarpeelliseksi katsottuun hoitoon pääsy: 3 kuukautta

Erikoissairaanhoito

 • Kiireettömässä hoidossa sairaalan toteuttamaan erikoissairaanhoitoon pääseminen edellyttää lääkärin lähetettä.
 • Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.
 • Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta (20.9.2017).
 • Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Poliklinikkapalvelut

Keskimääräinen odotusaika 13.5.2020

 • Ihotautien poliklinikka: odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 – 4 kk
 • Kirurgian poliklinikka: odotusaika ensimmäiselle käynnille, yleiskirurgia 2 kk, urologia 2 kk
 • Polikliininen kirurgia: odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 kk
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka: odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 kk
 • Lasten ja nuorten poliklinikka: odotusaika ensimmäiselle käynnille n. 1 kk
 • Naistentautien poliklinikka: odotusaika ensimmäiselle käynnille 1 kk
 • Sisätautien poliklinikka: odotusaika ensimmäiselle käynnille 2 – 4 kk
 • Maha-suolikanavan tähystykset: odotusaika tähystykseen 3 – 4 kk

Suun terveydenhuolto 

Keskimääräinen odotusaika 25.5.2020

Yhteydenotto: Vastattujen puheluiden odotusaika keskimäärin 3 min. 2 s.

Hoidon tarpeen arviointi: Samana päivänä

Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy:

 • hammaslääkärin vastaanotolle: odotusaika 24 päivää
 • suuhygienistin vastaanotolle: odotusaika 3 päivää
 • Halssi (suu pyritään hoitamaan kerralla kuntoon): odotusaika 2 päivää (hml), 36 päivää (shg).

Hoitotakuun mukainen enimmäisodotusaika

Yhteydenotto: Arkipäivisin virka-aikana välittömästi

Hoidon tarpeen arviointi: 3 vuorokautta

Tarpeelliseksi katsottuun kiireettömään hoitoon pääsy: 6 kuukautta

Sosiaalipalvelut

Lastensuojelun palvelutakuutoteumat 2019

Lastensuojelulaki 26 § ja sosiaalihuoltolaki 36 §

7 arkipäivän vireilläolo ja ratkaisu toteutuu 100 % ja max. 3kk selvitysaika toteutuu 97 %

Aikuis- ja perhetyön palvelutakuutoteumat 2019

Laki toimeentulotuesta 14a§

Toteutuminen: Toteutunut 100 %; THL ja AVI tarkastusajankohta huhtikuu ja lokakuu 2019

Vammaispalvelun palvelutakuutoteumat 2019

Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä.

Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutakuu toteutui 91,3 %.

Vanhuspalvelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tuli voimaan 1.7.2013. Lain 26§:n mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Rauman vanhuspalvelujen hoidon ja palvelujen odotusajat löydät vanhuspalvelujen etusivulta.