1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 standardin mukaiset vaatimukset. Sertifikaattimme on voimassa 14.11.2021 asti.

Sosiaali- ja terveystoimialan laatusertifikaatti

Näin varmistamme laadun sosiaali- ja terveystoimialalla

Laadunhallinta on kiinteä osa sosiaali- ja terveystoimialamme toimintakulttuuria. Laadun perustana on toimintamme vakioiminen kaikille yhteisten menettelyohjeiden sekä palvelualueiden ja yksiköiden toimintaohjeiden avulla.

Toimintamme jatkuva kehittäminen perustuu palautteiden, arviointien ja indikaattoritietojen pohjalta tehtyihin analyyseihin sekä henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen. Puolivuosittain toteutuvissa johdon katselmuksissa kirjataan koko organisaation kehittämiskohteet ja niiden toteutumista varmistetaan johtoryhmässä.

Laadun toteutuminen varmistetaan myös säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla. Auditoinnilla tarkoitetaan määrämuotoista ja riippumatonta arviointia sen havaitsemiseksi onko auditoinnin kohteelle asetetut vaatimukset täytetty. Jokainen työntekijä ja esimies osallistuvat omalla toiminnallaan toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja laadun parantamiseen.