Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat

Harjoittelu ja työssäoppiminen

Rauman sosiaali- ja terveysvirasto toimii terveys- ja sosiaalialan opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppimispaikkana, jossa vuosittain saa opetusta noin 400 eri alan opiskelijaa. Käytännön harjoittelu ja työssäoppiminen toteutetaan yhteistyössä alan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa Rauman sosiaali- ja terveysviraston yhteistyökumppaneita Satakunnan alueella ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

Harjoittelu- ja työssäoppimispaikan varaaminen

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat kaikki harjoittelupaikat sähköisestä varausjärjestelmästä Jobstepista. Harjoittelupaikkojen varausaikataulut löytyvät  myös Jobstepista.

II-toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimispaikat varataan pääsääntöisesti keskitetysti oppilaitosten toimesta. Oppilaitoksen edustaja lähettää listan työssäoppimispaikkatarpeesta sähköpostilla Rauman sosiaali- ja terveysviraston opetushoitajalle. Opiskelijat voivat tehdä itse työssäoppimispaikkavarauksen oppilaitosten ohjeiden mukaan.

Yliopisto-opiskelijat varaavat harjoittelupaikat tulosaluejohtajilta tai ylihoitajilta.

Työssäoppimis- ja harjoittelusopimukset

Harjoittelusta ja työssäoppimisesta on määritelty laeissa, oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja Rauman sosiaali- ja terveysviraston ja oppilaitosten välisissä koulutussopimuksissa.

Harjoittelu- ja työssäoppimispaikan saaminen Rauman sosiaali- ja terveysvirastosta edellyttää voimassa olevaa koulutussopimusta  Rauman sosiaali- ja terveysviraston ja oppilaitoksen kanssa. Jos oppilaitoksella ei ole Rauma sosiaali- ja terveysviraston kanssa voimassa olevaa koulutussopimusta, tekee Rauman sosiaali- ja terveysvirasto oppilaskohtaisen koulutussopimuksen oppilaitosten kanssa.

 

Koulutussopimusasioista saa lisää tietoa:
Opetushoitaja Tarja Alin
tarja.alin@rauma.fi
p. 044 403 2747