1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Harjoittelu ja työssäoppiminen

Rauman sosiaali- ja terveystoimiala toimii alan opiskelijoiden harjoittelu- ja työssäoppimispaikkana, jossa vuosittain saa opetusta noin 400 opiskelijaa. Käytännön harjoittelu ja työssäoppiminen toteutetaan yhteistyössä alan yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa Rauman sosiaali- ja terveystoimialan yhteistyökumppaneita Satakunnan alueella ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

Harjoittelu- ja työssäoppimispaikan varaaminen

Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat kaikki harjoittelupaikat sähköisestä Jobiili-varausjärjestelmästä. Harjoittelupaikkojen varausaikataulut löytyvät  myös Jobiilista.

Oppilaitokset varaavat pääsääntöisesti keskitetysti toisen asteen opiskelijoiden työssäoppimispaikat. Oppilaitoksen edustaja lähettää listan työssäoppimispaikkatarpeesta sähköpostilla Rauman sosiaali- ja terveystoimialan opetushoitajalle. Opiskelijat voivat tehdä itse työssäoppimispaikkavarauksen oppilaitosten ohjeiden mukaan.

Yliopisto-opiskelijat varaavat harjoittelupaikat palvelualueiden johtajilta tai ylihoitajilta.

Työssäoppimis- ja harjoittelusopimukset

Harjoittelusta ja työssäoppimisesta on määritelty laeissa, oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja Rauman sosiaali- ja terveystoimialan ja oppilaitosten välisissä koulutussopimuksissa.

Harjoittelu- ja työssäoppimispaikan saaminen sosiaali- ja terveystoimialalta edellyttää voimassa olevaa koulutussopimusta Rauman sosiaali- ja terveystoimialan ja oppilaitoksen kanssa. Jos oppilaitoksella ei ole voimassa olevaa koulutussopimusta sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, Rauman sosiaali- ja terveystoimiala tekee oppilaskohtaisen koulutussopimuksen oppilaitosten kanssa.