1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaihtaa hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan tai  myös muun kuin oman kuntansa terveyskeskuksen alueelta kerran vuodessa. Valinta koskee lähes kaikkia kiireettömiä perusterveydenhuollon palveluja. Ammattilaisen velvollisuus on kertoa asiakkaalle valinnanvapaudesta.

Perusterveydenhuollon palvelujen osalta

  • Henkilöllä on oikeus valita koko Manner-Suomen alueelta terveysasema, josta hän saa hoitonsa.
  • Hoitovastuu siirtyy kokonaan: uudelta terveysasemalta saa kaikki palvelut, sisältäen esim. lääkärien ja hoitajien vastaanoton, terveyskeskussairaalan, terveysneuvonnan sekä suun terveydenhuollon.
  • Valintaoikeus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, työterveyshuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.
  • Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella.
  • Samanaikaisesti voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana.

Ilmoituksen vastaanotto

Terveysaseman vaihtoilmoitus toimitetaan kirjallisena Rauman sosiaali- ja terveystoimialan arkistosihteerille. Jokaisesta siirtyvästä henkilöstä tehdään oma siirtymäilmoitus. Lapset eivät siis siirry automaattisesti vanhempiensa mukana.

Hoitopaikan vaihdosta tulee ilmoittaa kirjallisesti sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle.