Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman kaupunki haluaa tukea omalta osaltaan elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja palvelujen käyttäjien toimintaedellytyksiä koronaepidemian aikana.

Kokonaisuus sisältää linjaukset maksuaikakäytäntöihin, sopimuksiin ja avustuksiin, tilavuokriin sekä asiakasmaksuihin.

Yrityspalvelut 

Rauman kaupunkikehitys on käynnistänyt toimet tukeakseen alueen yrityksiä kriisistä selviytymisessä. Yhteistyötä tehdään myös Rauman kauppakamarin ja Rauman Yrittäjien kanssa. Esimerkiksi rahoitukseen ja työntekijöiden asemaan liittyvät kysymykset sekä yrittäjän oma jaksaminen vaikeuksien keskellä ovat toiminnan keskiössä. 

  • Yrittäjien uusista liiketoiminta-avauksista kerrotaan Facebookissa Mainoskatko!-sivulla 
  • Yrittäjiä kehotetaan hyödyntämään Rauman kaupungin matkailun Visitrauma-sivuston verkkokauppaa  
  • Yrityskummiverkostosta on ilmoittautunut viisi yrityskummia sparraamaan vaikeuksiin joutuneita yrittäjiä 
  • Palvelualan ja erikoiskaupan sekä teollisuuden ja alihankinnan pk-yrityksille suunnitellaan jatkossakin webinaareja 
  • Rauman kaupungin nettisivuilla kaupunkikehityksen osiossa on Koronavirustietoa yrityksille -sivu, johon on koottu yrityksille ja yrittäjille hyödyllistä tietoa eri toimijoilta koronaviruksen aiheuttamiin tilanteisiin 

Yritysneuvontaa annetaan ensisijaisesti puhelimitse, sähköpostitse ja Teams-verkkoneuvotteluja hyödyntäen.

Asiakasmaksut 

Sivistysvaliokunta on 26.8.2020 päättänyt, että mikäli varhaiskasvatuksessa tai koululaisten iltapäivätoiminnassa oleva lapsi määrätään karanteeniin tai on sairastunut ja eristyksissä, ei varhaiskasvatusmaksua tai iltapäivätoiminnan maksua peritä lapsen poissaolopäiviltä. Muiden poissaolojen osalta toimitaan Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016 9 §) mukaan ja asiakasmaksu peritään lapsen poissaolopäiviltä. Käytännöt ovat voimassa viranhaltijapäätöksin. Mikäli tilanne jatkuu, päätöksiä uusitaan kuukausi kerrallaan.

Sopimukset 

Poikkeusolojen taloudellinen vaikutus sopimussuhteeseen tulee dokumentoida. Jokainen toimiala kerää toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset sen mukaisesti, kun toimenpiteitä tehdään. Vastuu tietojen keräämisestä on toimialojen talous- ja hallintopäälliköillä. 

  • Lähtökohtana on, että kaupunki neuvottelee niiden tahojen kanssa, joiden sopimukseen perustuva toimitusvelvoite on mahdoton poikkeustilan vuoksi.  
  • Kaupunki harkitsee kriittisesti puuttumista sellaisiin koronaepidemian aiheuttamiin sopimushäiriöihin, jotka voivat aiheuttaa sopimuksen kohteena olevan toiminnan päättymisen. 

Tilavuokrat 

Ulosvuokratuissa tiloissa on muun muassa asuntoja, erilaisia kokoontumistiloja, liike- ja ravintolatiloja, varastoja. Vuokralaisina näissä on yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhdistyksiä. 

  • Rauman kaupunki voi vuokralaisen erillisestä pyynnöstä siirtää vuokranmaksua kolmen kuukauden osalta. Tällöin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen ja annetaan enintään 12 kuukauden takaisinmaksuaika. Tämä linjaus ei koske vuokra-asuntoja.
  • Palveluntuottajien vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun valtio on määrännyt tilat suljettavaksi.

Sivistysvaliokunta on 26.8.2020 päättänyt, että mikäli sivistystoimialan hallinnoimissa ja edelleen vuokraamissa tiloissa kulttuurin ja liikunnan yleisötapahtumien yleisömäärää joudutaan pääsymaksullisissa tapahtumissa viranomaismääräysten tai ohjeiden perusteella rajoittamaan, peritään kyseisen tilaisuuden tilavuokra 50% alennettuna sivistysvaliokunnan hyväksymän taksaluettelon mukaan. Käytännöt ovat voimassa viranhaltijapäätöksin. Mikäli tilanne jatkuu, päätöksiä uusitaan kuukausi kerrallaan.

Kaupunkikonserni 

Kaupunki toimii toiminnallisesti kaupunkikonsernina siten, että konserniin kuuluvien yhteisöjen tulee pääsääntöisesti pyrkiä noudattamaan samansuuntaisia linjauksia emokaupungin kanssa.  

Vaikka esimerkiksi yhteisön toimiala tai asema hankintayksikkönä ei mahdollista kaikissa tilanteissa yhdenmukaista menettelyä emokaupungin kanssa, konserniyhteisöjen tulisi pyrkiä ottamaan soveltuvin osin huomioon laaditut linjaukset vähintäänkin siten, että emokaupungin ja konserniyhteisöjen toiminnalliset valinnat eivät olisi täysin ristiriidassa keskenään.