Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ovatko koronavirukseen liittyvät käsitteet sinulle tuttuja?

Altistuminen

Altistuneeksi katsotaan henkilö, joka on ollut lähikontaktissa laboratoriokokein varmennetun koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön. Lähikontaktilla on tarkoitettu esimerkiksi samassa taloudessa asuvia ja siellä vierailleita henkilöitä. Esimerkkinä voidaan pitää myös potilastyöhön annettua ohjetta, jonka mukaan lähikontaktilla tarkoitetaan kasvotusten yli 15 minuutin ajan potilaan kanssa oleskelua ilman suojaimia.

Terveyspalvelut ottaa yhteyttä lähikontaktissa olleisiin henkilöihin. Heille kerrotaan mahdollisesta tartunnasta sekä kotihoito-ohjeista lieväoireisille. Lisäksi he saavat tietoa hoitoon hakeutumisesta, jos heille tulee vakavia oireita.

Karanteeni

Koronavirukselle altistunut henkilö voidaan asettaa karanteeniin. Sen sijaan altistuneen lähipiirin tai hänen kanssaan lähikontaktissa olleiden henkilöiden suhteen ei tarvita karanteenia tai muita jatkotoimia, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen. Tämän hetkisen tiedon mukaan altistuneen kanssa kontaktissa olleilla henkilöillä ei ole estettä toimia kodin ulkopuolella.

Karanteenin aikana saa ulkoilla, kunhan ei ole lähikontaktissa toisten ihmisten kanssa. Ulkoilmassakin tulee pitää noin 2 metrin välimatka vastaantuleviin ihmisiin. Sisätiloihin, kuten kauppaan, apteekkiin, terveysasemalle, työpaikalle, päiväkotiin, kouluun, kirjastoon, ravintolaan tai yleisötapahtumiin, ei saa karanteenin aikana mennä.

Karanteeni ja eristys (thl.fi)

Eristys

Eristyksellä tarkoitetaan sairastuneen henkilön eristämistä terveistä. Samassa perheessä voi olla sekä sairastunut että altistunut henkilö. Karanteeniin määrättyä altistunutta henkilöä tulee suojella sairastumiselta joko kotiin annettavilla ohjeilla tai mahdollistamalla asuminen muualla. Kaupunki järjestää tarvittaessa karanteeniin määrätylle henkilölle asianmukaisen karanteenipaikan ja huolehtii karanteeniin määrätyn ruokailusta.

Tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää päätöksellään henkilön karanteenin tai eristykseen joko kotiin tai sairaalaan.

Karanteeni ja eristys (thl.fi)