Sosiaali- ja terveyspalvelut

1. Mistä löydän tietoa Rauman alueen, Suomen ja maailman koronatilanteesta?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy ajantasainen koronaviruksen tilanneseuranta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Myös Rauman kaupungin nettisivuilta löytyy Tietoa koronaviruksesta -osio.

2. Onko Rauman koronatilannekuva selkeä?

Rauman alueen koronatilanteesta on ajantasainen kuva. Rauman kaupungin terveyspalvelut tekee aktiivista yhteistyötä Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän, Satasairaalan ja terveysviranomaisten kanssa. Rauman kaupungin koronajohtoryhmä käsittelee alueellisen työryhmän linjaukset ja päättää niiden vaikutuksista kaupungin toimintaan.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti pääsääntöisesti viikoittain. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

3. Mitä Rauman kaupunki on tehnyt koronaviruksen leviämisen estämiseksi?

Rauman kaupunki noudattaa koronaviruksen leviämisen estämisessä Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän ja viranomaisten linjauksia. Kaupunkilaisia tiedotetaan ajantasaisesti koronatilanteen vaikutuksista kaupungin palveluihin.

Kaikissa kaupungin julkisissa sisätiloissa tulee noudattaa voimassa olevia koronasuosituksia ja -ohjeita. Koronatilanne on huomioitu kaikilla kaupungin toimialoilla.

4. Voiko kaupunki ohjeistaa eri tahoja, kuten kauppoja, liikuntaseuroja ja kuntosaleja toimimaan turvallisemmin koronaviruksen leviämisen estämiseksi?

Rauman kaupunki ohjeistaa eri toimijoita huomioimaan koronasuositukset ja -ohjeistukset sekä toimimaan turvallisesti.

Kaupunki on ollut yhteydessä kaupan alan toimijoihin korona-aikana. Rauman kaupunki edellyttää, että yritystoimijat noudattavat voimassa olevia koronaohjeita sekä tartuntatautilakia.

Kaupunki on toteuttanut ja toimittanut maski-, hygienia- ja turvaväliohjeita yritystoimijoiden käyttöön. Tiedon jakelussa kaupunki tekee yhteistyötä myös Rauman kauppakamarin ja Rauman Yrittäjien kanssa.

Toimintaohjeita on käyty läpi myös urheiluseurojen kanssa.

Yksityisten kuntosalien ja ravintoloiden toiminnan rajoituksista määrää aluehallintovirasto.

5. Voiko kaupunki vaikuttaa siihen, että koronaohjeita noudatetaan?

Kaupunki kannustaa omalta osaltaan kaupunkilaisia huolehtimaan koronaohjeiden noudattamisesta viestimällä selkeästi ja aktiivisesti voimassa olevista ohjeista kaupunkilaisille, yrityksille ja muille toimijoille.

Kaupunki noudattaa omassa toiminnassaan voimassa olevia koronaohjeistuksia ja -suosituksia. Kaikissa kaupungin toimipisteissä edellytetään voimassa olevien koronaohjeiden noudattamista.

6. Myöntääkö Rauman kaupunki avustusrahaa tai helpotuksia yrittäjille tai seuroille korona-aikana?

Rauman kaupunki ei tällä hetkellä myönnä koronatukia, -avustuksia tai -helpotuksia yrittäjille.

7. Mitä tartuntatautilaki tarkoittaa ja miten sitä sovelletaan Raumalla?

Tartuntatautilain 58 c -pykälän mukaan asiakkaiden ja osallistujien oleskelu pitää järjestää mahdollisimman väljästi. Lisäksi toimijoiden on huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen sekä tarvittavat toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämiseen ja käsien puhdistamiseen. Tiloja ja pintoja tulee edelleen puhdistaa tehostetusti.

Vastaavat tartuntojen leviämistä ehkäisevät käytännöt koskevat myös henkilöliikenteen toimijoita tartuntatautilain 58 e -pykälän mukaisesti 30.6. asti.

Velvollisuudet koskevat yksityisiä yhteisöjä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Rauman kaupunki noudattaa tartuntatautilakia omassa toiminnassaan ja edellyttää samaa myös yrityksiltä.

Sivua muokattu viimeksi 24.5.2022.