Sosiaali- ja terveyspalvelut

Rauman kaupungin toimenpiteet koronaviruksen leviämisen estämiseksi

1. Mistä löydän tietoa Rauman alueen, Suomen ja maailman koronatilanteesta?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy ajantasainen koronaviruksen tilanneseuranta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Myös Rauman kaupungin nettisivuilta löytyy Tietoa koronaviruksesta -osio.

2. Onko Rauman koronatilannekuva selkeä?

Rauman alueen koronatilanteesta on ajantasainen kuva. Rauman kaupungin terveyspalvelut tekee aktiivista yhteistyötä Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän, Satasairaalan ja terveysviranomaisten kanssa. Rauman kaupungin koronajohtoryhmä kokoontuu joka perjantai käsittelemään alueellisen työryhmän linjaukset ja päättää niiden vaikutuksista kaupungin toimintaan.

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) tekee tilannearvion ja antaa alueelliset suositukset sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti viikoittain. Työryhmässä ovat edustettuina Satasairaala ja kaikki alueen kunnat sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Lounais-Suomen aluehallintoviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajat. Puheenjohtajana toimii Satasairaalan johtajaylilääkäri Petteri Lankinen ja tilannearvion ajankohtaisesta epidemiatilanteesta tekee Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

3. Mitä Rauman kaupunki on tehnyt koronaviruksen leviämisen estämiseksi?

Rauman kaupunki noudattaa koronaviruksen leviämisen estämisessä Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän ja viranomaisten linjauksia. Kaupunkilaisia tiedotetaan ajantasaisesti koronatilanteen vaikutuksista kaupungin palveluihin.

Kaikissa kaupungin julkisissa sisätiloissa tulee noudattaa vahvaa maskisuositusta ja muita koronaohjeita. Heikentynyt koronatilanne on huomioitu kaikilla kaupungin toimialoilla.

4. Voiko kaupunki ohjeistaa eri tahoja, kuten kauppoja, liikuntaseuroja ja kuntosaleja toimimaan turvallisemmin koronaviruksen leviämisen estämiseksi?

Rauman kaupunki ohjeistaa eri toimijoita huomioimaan koronarajoitukset ja -suositukset sekä toimimaan turvallisesti.

Kaupunki on ollut yhteydessä kaupan alan toimijoihin korona-aikana. Rauman kaupunki edellyttää, että yritystoimijat noudattavat voimassa olevia koronaohjeita ja -rajoituksia sekä uutta tartuntatautilakia.

Kaupunki on toteuttanut ja toimittanut maski-, hygienia- ja turvaväliohjeita yritystoimijoiden käyttöön suomeksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, puolaksi, liettuaksi, arabiaksi ja dariksi. Tiedon jakelussa kaupunki tekee yhteistyötä myös Rauman kauppakamarin ja Rauman Yrittäjien kanssa.

Toimintaohjeita on käyty läpi myös urheiluseurojen kanssa.

Yksityisten kuntosalien ja ravintoloiden toiminnan rajoituksista määrää aluehallintovirasto.

5. Voiko kaupunki vaikuttaa siihen, että koronaohjeita noudatetaan?

Kaupunki kannustaa omalta osaltaan kaupunkilaisia huolehtimaan koronaohjeiden ja -sääntöjen noudattamisesta viestimällä selkeästi ja aktiivisesti voimassaolevista ohjeista niin kaupunkilaisille kuin yrityksille ja muille toimijoille.

Kaupunki noudattaa omassa toiminnassaan voimassa olevia koronaohjeistuksia ja -rajoituksia. Kaikissa kaupungin toimipisteissä edellytetään maskisuosituksen ja turvavälien noudattamista.

6. Myöntääkö Rauman kaupunki avustusrahaa tai helpotuksia yrittäjille tai seuroille korona-aikana?

Rauman kaupunki ei tällä hetkellä myönnä koronatukia, -avustuksia tai -helpotuksia yrittäjille tai seuroille.

Yhdistysten ja seurojen avustukset ovat aiempien vuosien tapaan haettavissa, mutta niin sanottuja korona-avustuksia ei erikseen myönnetä. Yhtenä helpotuksena voidaan pitää sitä, että kaupunki ei ole perinyt avustuksia takaisin, vaikka toiminta ei ole koronan vuoksi onnistunutkaan siinä laajuudessa, kuin mitä avustusta myönnettäessä on tarkoitettu.

Koronarajoitettujen kaupungin tilojen, joita voi käyttää pienennetyllä volyymillä, taksasta peritään puolet. Sivistystoimialan tilojen ulosvuokraus on lähes kaikissa paikoissa keskeytetty. Kaupungin kulttuuri- ja nuorisotiloja ei vuokrata ulkopuolisille toistaiseksi.

Tartuntatautilaki

7. Mitä tartuntatautilaki tarkoittaa ja miten sitä sovelletaan Raumalla?

Uuden tartuntatautilain 58 c -pykälässä määrätään asiakkaille ja osallistujille tarkoitettuja tiloja ylläpitäville toimijoille velvollisuuksia. Asiakkailla ja osallistujilla on oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen sekä turvaetäisyyksien pitämiseen. Laki edellyttää myös tilojen ja pintojen tehokasta puhdistamista.

Velvollisuudet koskevat yksityisiä yhteisöjä, yksityisiä elinkeinonharjoittajia, kuntia ja kuntayhtymiä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Rauman kaupunki noudattaa tartuntatautilakia omassa toiminnassaan ja edellyttää samaa myös yrityksiltä.

Sulkutoimenpiteet Raumalla

Kirjastot, museot ja uimahalli ovat avoinna, mutta asiakasmäärää voidaan rajoittaa turvavälien takaamiseksi. Lukusalit ja muut vastaavat oleskelutilat on toistaiseksi suljettu.

Liikuntatilat eivät ole avoimia yleisölle eivätkä aikuisille, vaan ainoastaan nuorten ja lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

8. Miten opetus järjestetään?

Rauman yläkoulut siirtyivät takaisin lähiopetukseen 29.3.

Rauman Lyseon lukio ja toisen asteen oppilaitokset siirtyivät takaisin lähiopetukseen 19.4. alkaen.

Korkeakouluille suositellaan etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena.

Varhaiskasvatus ja alakoulut jatkavat lähiopetuksessa.

9. Miten harrastustoiminta järjestetään?

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän suosituksen mukaan 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoimintaa voi toteuttaa sisä- ja ulkotiloissa perustasolla olevien alueiden kesken. 13–20-vuotiaiden ikäryhmässä vastaava toiminta on sallittua vain ulkotiloissa.

12-vuotiaiden ja sitä nuorempien sekä 13–20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta on sallittua oman joukkueen tai ryhmän kanssa ulko- ja sisätiloissa. 13–20-vuotiaiden harrastustoiminnassa tulee kuitenkin edelleen huolehtia turvaetäisyyksistä ja kontaktien välttämisestä.

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä arvioi aikuisten sisätiloissa järjestettävän ryhmäharrastustoiminnan mahdollisia lievennyksiä 12.5. Ryhmäharrastustoiminta on sallittua ulkotiloissa, mutta lähikontakteja tulee välttää. Ulkoliikuntapaikoilla voi harjoittaa omaehtoista liikuntaa.

Liikuntatilat eivät ole avoimia yleisölle eivätkä aikuisille, vaan ainoastaan nuorten ja lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Rauman kansalaisopistossa aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään keskeytettynä ainakin 16.5. asti.

10. Miten harrastustoiminta järjestetään seuratoiminnassa yli 12-vuotiaille ja alle 12-vuotiaille?

Rauman kaupunki noudattaa harrastustoiminnan rajoituksissa Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän linjauksia. 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien sekä 13–20-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta on sallittua oman joukkueen tai ryhmän kanssa ulko- ja sisätiloissa. 13–20-vuotiaiden harrastustoiminnassa tulee kuitenkin edelleen huolehtia turvaetäisyyksistä ja kontaktien välttämisestä.

Lisätietoa Rauman harrastustoiminnoista korona-aikana voi tiedustella liikuntapalveluista.

Rokotukset

Rauman kaupunki noudattaa rokotusjärjestyksessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rokotusjärjestystä. Rauman koronarokotustilanteesta löytyy lisätietoa osoitteesta rauma.fi/koronarokotukset. Rokotuksen ottaminen on maksutonta ja vapaaehtoista.

Rokotusajan voi varata Rauman terveyspalveluista puh. 044 403 2687, kun rokotusaikoja on saatavilla. Tarkistathan ennen ajan varaamista, että kuulut rokotusvuorossa olevaan ryhmään. Kaupunki tiedottaa uusista rokotusajoista viikoittain.

Tarkempaa tietoa koronarokotteista (thl.fi)
Koronarokotteen ottaminen, miten, miksi ja milloin? (thl.fi)

Koronaoireet ja testiin hakeutuminen

Mikäli henkilöllä on oireita tai hän epäilee saaneensa koronatartunnan, hänen tulee soittaa Rauman pandemiapoliklinikan numeroon. Ajanvarauksen voi tehdä numerosta 044 403 5234 joka päivä kello 8–16. Terveydenhuollon henkilökunta haastattelee ja arvioi tilanteen puhelimitse sekä konsultoi tarvittaessa infektiolääkäriä. Tämän jälkeen soittajalle annetaan toimintaohjeet.

Koronatestiin voi hakeutua myös Omaolo-palvelun oirearvion kautta.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vuorokautta, mutta se vaihtelee 1–14 vuorokauden välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin viiveettä.

Tarkempaa tietoa koronavirustesteistä ja testiin hakeutumisesta (thl.fi)
Koronaviruksen tarttuminen ja tartunnalta suojautuminen (thl.fi)

Tartunnanjäljitys

11. Kun tartunnanjäljittäjä soittaa, mitä hän kysyy?

Tartunnanjäljittäjä soittaa, mikäli henkilö on mahdollisesti altistunut koronavirukselle, on saanut koronavirustartunnan tai saapunut ulkomailta riskimaista Suomeen.

Mahdollista koronavirusaltistumista selvitellään tarkasti ja tarvittaessa henkilö asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin sekä annetaan tarkat ohjeet muun muassa testiin hakeutumisesta ja siitä, mitä hän saa tehdä karanteenin aikana.

Koronavirustartunnan saanut henkilö asetetaan tartuntatautilain mukaiseen eristykseen ja hänelle annetaan tarkat ohjeet mitä hän saa tehdä eristyksen aikana. Lisäksi tehdään tartunnanjäljitys sen selvittämiseksi, mistä hän olisi voinut tartunnan saada ja ketkä olisivat voineet altistua.

Ulkomailta riskimaista Suomeen saapuneilta henkilöiltä varmistetaan, että suositellut koronavirustestit on otettu tai ohjataan niihin sekä varmistetaan, että testeissä myös käydään. Lisäksi kerrataan ohjeet omaehtoisesta karanteenista.

Toimenpideohje koronaepäilyissä (thl.fi)
Matkustaminen ja koronaviruspandemia (thl.fi)

12. Miksei asiakkaalle kerrota, missä koronalle altistuminen on tapahtunut?

Lain mukaisen salassapitovelvollisuuden vuoksi näin ei aina voida tehdä. Koronavirustartunnan saanut henkilö voi kuitenkin halutessaan antaa luvan käyttää nimeään tarvittaessa altistumisten selvittelyssä.

Karanteenin ja eristyksen erot

13. Kuka määrää altistuneen henkilön karanteeniin?

Tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää henkilön tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, mikäli henkilö on altistunut lähikontaktissa koronavirukselle ja sairastuminen on mahdollista tai henkilö on saapunut ulkomailta riskimaasta ja kieltäytyy koronatestistä. Muille altistuneille annetaan ohjeet oireseurannasta ja koronatestiin hakeutumisesta.

Karanteeni ja eristys (thl.fi)
Matkustaminen ja koronaviruspandemia (thl.fi)

14. Mitä eroa on karanteenilla ja omaehtoisella karanteenilla?

Virallinen karanteeni on tartuntataudeista vastaavan lääkärin viranomaispäätös, joka oikeuttaa tartuntatautipäivärahaan. Korona-altistuksissa karanteenin pituus on yleensä 14 päivää. Virallista karanteenia ei voi lyhentää koronatesteillä.

Omaehtoinen karanteeni ei ole viranomaisen määräämä, vaan perustuu henkilön vapaaehtoisuuteen. Omaehtoista karanteenia suositellaan esimerkiksi henkilölle, joka odottaa koronatestin tulosta tai tulee Suomeen korkean koronailmaantuvuuden maasta. Matkustamiseen liittyvän omaehtoisen karanteenin pituutta voi lyhentää koronatesteillä.

Karanteeni ja eristys (thl.fi)

15. Milloin henkilö määrätään eristykseen?

Tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää henkilön tartuntatautilain mukaiseen eristykseen, jos hänellä on todettu koronavirustartunta. Eristys tarkoittaa, että tarttuvaa tautia sairastava henkilö eristetään terveistä. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat. Tartuntatautilääkäri tekee viranomaispäätöksen, joka oikeuttaa tartuntatautipäivärahaan ja kertoo eristyksen pituuden. Henkilö voi olla eristyksessä sairaalassa tai kotona.

Karanteeni ja eristys (thl.fi)

Sivua päivitetään ja täydennetään tarpeen vaatiessa.

Muokattu viimeksi 12.5.2021