Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Selosteesta ilmenee, mitä henkilötietoa rekisterissä on ja mihin niitä käytetään.

Tietosuojalla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien vaatimusten huomioon ottamista yksityisyyden suojan ja oikeusturvan varmistamiseksi. Tietosuoja on perustuslaillinen oikeus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Salassapidon tärkeimpänä päämääränä on turvata asiakkaan ja potilaan hoidon onnistuminen ja yksityisyyden suoja luottamuksellisessa hoitosuhteessa.

Yleiset tietosuojaselosteet

Sosiaalihuollon tietosuojaselosteet

Ympäristöterveydenhuollon tietosuojaselosteet

Terveysvalvonnan tiedonhallintajärjestelmän tietosuojaseloste
Provet2017-eläinlääkäriohjelmiston tietosuojaseloste