Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Selosteesta ilmenee, mitä henkilötietoa rekisterissä on ja mihin niitä käytetään.

Tietosuojalla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien vaatimusten huomioon ottamista yksityisyyden suojan ja oikeusturvan varmistamiseksi. Tietosuoja on perustuslaillinen oikeus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Salassapidon tärkeimpänä päämääränä on turvata asiakkaan ja potilaan hoidon onnistuminen ja yksityisyyden suoja luottamuksellisessa hoitosuhteessa.

Sosiaalihuollon tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste ikäihmisten palveluiden henkilökuntarekisterit
Tietosuojaseloste ikäihmisten palvelujen asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste ikäihmisten palvelujen järjestämisrekisterit

Tietosuojaseloste isyyden selvittämisen asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste kehitysvammahuollon asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri
Tietosuojaseloste lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste lastensuojeluilmoitusten asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste sosiaalihuollon asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste vammaispalvelulain mukaisten palveluiden asiakastietorekisteri

Terveydenhuollon tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste diabetesvuosikokeet
Tietosuojaseloste Perhekeskuksen erityispalveluiden jonotiedot
Tietosuojaseloste potilas ja asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste tartunta ja infektiotaudit
Tietosuojaseloste työterveyshuollon asiakas- ja työnantajarekisteri
Tietosuojaseloste ultraäänilaite raskauden seuranta

Ympäristöterveydenhuollon tietosuojaselosteet

Terveysvalvonnan tiedonhallintajärjestelmän tietosuojaseloste
Provet2017-eläinlääkäriohjelmiston tietosuojaseloste

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä VATI