1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tietosuojaselosteet laaditaan kaikista henkilörekistereistä. Selosteesta ilmenee, mitä henkilötietoa rekisterissä on ja mihin niitä käytetään.

Tietosuojalla tarkoitetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien vaatimusten huomioon ottamista yksityisyyden suojan ja oikeusturvan varmistamiseksi. Tietosuoja on perustuslaillinen oikeus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Salassapidon tärkeimpänä päämääränä on turvata asiakkaan ja potilaan hoidon onnistuminen ja yksityisyyden suoja luottamuksellisessa hoitosuhteessa.

Sosiaalihuollon tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste Ikääntyneiden palvelujen järjestämisrekisterit 
Tietosuojaseloste Ikääntyneiden palvelujen asiakastietorekisteri

Tietosuojaseloste Sosiaalihuollon asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Terveydenhuollon tietosuojaselosteet

Tietosuojaseloste Perhekeskuksen erityispalveluiden jonotietojen asiakasrekisteri
Tietosuojaseloste Potilas ja asiakastietorekisteri
Tietosuojaseloste Tartunta- ja infektiotautien seurantarekisteri
Tietosuojaseloste Ultraäänilaitteen asiakastietorekisteri raskauden seuranta

Ympäristöterveydenhuollon tietosuojaselosteet

Terveysvalvonnan tiedonhallintajärjestelmän tietosuojaseloste
Provet2017-eläinlääkäriohjelmiston tietosuojaseloste

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmä VATI