Tutkimuslupakäytänteet

Tutkimuslupa, joka haetaan tutkimuslupahakemuksella, tarvitaan Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin.
Tutkimukset ja opinnäytetyöt, joissa hyödynnetään sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaita, potilaita, henkilökuntaa, asiakirjoja, tietojärjestelmiä, rekistereitä tai muuta toimialalle kuuluvaa resurssia, edellyttävät sosiaali- ja terveystoimialan lupaa.

 

Lupahakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen:
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
Kehittämispalvelut
Steniuksenkatu 2
26100 Rauma