1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Satakunnan hyvinvointialue

satakunnanhyvinvointialue.fi
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tutkimuslupa, joka haetaan tutkimuslupahakemuksella, tarvitaan Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin.

Tutkimukset ja opinnäytetyöt, joissa hyödynnetään sosiaali- ja terveystoimialan asiakkaita, potilaita, henkilökuntaa, asiakirjoja, tietojärjestelmiä, rekistereitä tai muuta toimialalle kuuluvaa resurssia, edellyttävät sosiaali- ja terveystoimialan lupaa.

Lupahakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen:
Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
Palvelualueen yhteyshenkilö
Steniuksenkatu 2
26100 Rauma

Toisiolaki

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 552/2019 eli niin sanotun toisiolain perusteella on mahdollista saada tietoja Rauman sosiaali- ja terveystoimialan rekistereistä toisiolain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Toisiolain mukaista neuvontaa rekisteritiedoista saa sähköpostitse suunnittelupäällikkö Sanna Kenttälä.