Tutkimuslupakäytänteet

Tutkimuslupa tarvitaan sosiaali- ja terveysvirastossa tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin.

Tutkimukset ja opinnäytetyöt, joissa hyödynnetään sosiaali- ja terveysviraston asiakkaita, potilaita, henkilökuntaa, asiakirjoja, tietojärjestelmiä, rekistereitä tai muuta virastolle kuuluvaa resurssia, edellyttävät sosiaali- ja terveysviraston lupaa.

Tutkimuslupa haetaan tutkimuslupahakemuksella.

Lupahakemus liitteineen palautetaan osoitteeseen:
Rauman sosiaali- ja terveysvirasto
Kehittämispalvelut
Steniuksenkatu 2
26100 Rauma