Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen tavoitteena on turvata raumalaisille ikäihmisille itsenäinen elämä mahdollisimman kauan omassa kodissa tai palveluasunnossa ja turvata laitospalvelut niitä tarvitseville.

 

Rauman kaupungin vanhuspalvelut on palkittu Vuoden vanhusteko 2017-palkinnolla Vanhustyön keskusliiton valtakunnallisessa juhlassa

Tallenteen vanhustenviikon valtakunnallisesta pääjuhlasta voit katsoa tästä linkistä, (Vuoden vanhusteko 2017 palkinnon luovutus kohdassa 1.00,30).

Hankkeen loppuraportin voit lukea täältä: Kylähankkeen loppuraportti.

 

Rauman vanhuspalvelut on ottanut käyttöönsä Huoli-ilmoituksen

Vanhuspalvelulain mukaan kaikki ihmiset ovat velvollisia ilmoittamaan, mikäli huolestuu ikäihmisen jaksamisesta tai arjessa selviytymisestä.  Varhaisella avuntarpeen Vanhuspalvelut, käsi kädessä sisällätunnistamisella pyritään tukemaan vanhusten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Huoli voi liittyä esimerkiksi ikääntyneen muuttuneeseen käytökseen, terveyteen tai jaksamiseen.

Rauman kaupungin vanhuspalvelut on ottanut käyttöön matalan kynnyksen Huoli-toimintamallin. Huolen ikäihmisestä voi ilmoittaa lomakkeella, jonka löytyy osoitteesta https://rauma.huoli.fi/.  Huolestuneen henkilön yhteydenoton mahdollisuutta on helpotettu ja tehty huolen ilmaisemisesta mahdollisimman helppoa.  Palvelu on auki ajasta riippumatta ja lomake on helppo täyttää. Lomakkeelle kirjoitetaan tietoja ikääntyneestä ja kuvaus, mistä huoli johtuu. Ilmoittajan tiedot ovat pakolliset siltä varalta, että tarvittaessa voidaan kysyä lisätietoja. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.  Lomakkeella kysytään, onko ikäihminen tietoinen ilmoituksesta. Asiasta voi tilanteesta riippuen olla hyvä keskustella henkilön kanssa, mutta huoli on ilmoittajan ja hoidon- tai avuntarpeen arvioinnin voi jättää Rauman vanhuspalvelujen vastuulle vain täyttämällä lomakkeen. Lomakkeen ottaa vastaan virka-aikana Rauman vanhuspalvelujen palveluohjauksen ja arviointiyksikön henkilökunta.

Huoli-toimintamalli on kehitetty keväällä 2015 yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton ja Mikkelin kaupungin kanssa.

Kiireellisissä tilanteissa yhteys hätäkeskukseen 112.

 

 

 

Vanhuspalvelujen tapahtumia

Erilaisia ikäihmisille suunnattuja tapahtumia ja tilaisuuksia löydät myös  Palvelutorin sivuilta   
sekä lisäksi suoraan täältä http://raumanpalvelutori.fi

Asiakaspalautteet

Rauman kaupungin vanhuspalvelut kerää jatkuvasti asiakaspalautteita toimintamme kehittämiseksi. Palautteen voi jättää vanhuspalvelujen yksiköihin tai lähettää postitse os. Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma. Palautelomakkeen voit tulostaa sivun oikeasta laidasta.