Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen tavoitteena on turvata raumalaisille ikäihmisille itsenäinen elämä mahdollisimman kauan omassa kodissa tai palveluasunnossa ja turvata palvelut niitä tarvitseville.

Neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille

  • Rauman Palvelutorin neuvontapuhelin, puh. 040 833 0802, maanantaista torstaihin klo 8-16 ja perjantaisin klo 8-15.
  • Valtakunnallinen kriisipuhelin, puh. 09 2525 0111, päivystää 24/7.
  • Rauman koronapuhelin, puh. 044 403 5234, joka päivä klo 9-15.

Asiakaspalautteet

Rauman kaupungin vanhuspalvelut kerää jatkuvasti asiakaspalautteita toimintamme kehittämiseksi. Palautteen voi jättää vanhuspalvelujen yksiköihin tai lähettää postitse osoiteeseen Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma. Palautelomakkeen voit tulostaa sivun oikeasta laidasta tai voit halutessasi hyödyntää kaupungin sähköistä palautepalvelua.

Asiakasturvallisuusasia tiedoksi

Huijauksen uhriksi voi joutua kuka tahansa, varsinkin iäkkäämmillä ihmisillä on erityinen riski joutua huijausyrityksen kohteeksi. Esimerkiksi jonkin toimintakykyä alentavan sairauden, kuten muistisairauden vuoksi ikäihmiset voivat olla erityisen alttiita vaikuttamiselle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta (kkv.fi) löytyy neuvoja ja ohjeita.

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hoitotyön henkilöstöpalvelut etsii aktiivisia ja motivoituneita lähi- ja sairaanhoitajia sijaisuuksiin ja keikkatyöhön.

Lisätietoa rekrytoinneista

Onerva Hoivaviestintä

Onerva on kotihoitoon ja palveluasumiseen tarkoitettu sähköinen tietoturvallinen viestintäpalvelu, joka on luettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Onervasta näkee lähimmäisen arjen kuulumiset ja asiointiin liittyvät asiat. Sen avulla voi nopeasti ja vaivattomasti viestiä hoitajien kanssa. Se on WhatsApp-sovelluksen kaltainen ”viestivihko”, jonka avulla hoitajat, omaiset ja mahdollisesti myös asiakas pitävät yhteyttä toisiinsa. Onerva hoivaviestipalvelu on asiakkaille ilmaista.

Käyttöä varten tarvitaan vain internet-selain eli älypuhelin, tabletti tai tietokone. Asiakkaan tulee antaa suostumus tietojen jakamiseen.

Suostumus annetaan suostumuslomakkeella. Onerva-suostumuslomakkeen (onervahoiva.fi) voi tulostaa itse, osoitteesta www.onervahoiva.fi tai pyytää sitä yksikön hoitajilta. Jokaiselle suostumuslomakkeelle tulostuu oma QR-koodinsa, joka tulee ottaa talteen ennen lomakkeen palautusta (joko kopioimalla lomake tai ottamalla siitä valokuvan). Täytetty Onerva suostumuslomake toimitetaan hoitajille. Hoivayksikkö toimittaa tunnukset asiakkaalle suostumuslomakkeen saatuaan. Ensimmäisen kerran kirjautuessa tarvitaan lomakkeen QR-koodia.

Tutustu kokemuksiin Onerva-omaisviestinnästä

Onerva hoivaviestintä on käytössä kaikissa Rauman kaupungin tehostetun palveluasumien yksiköissä, kaikilla kotihoidon alueilla sekä Marttilanmäen lyhtyaikaishoidossa

Onervatuen yhteystiedot mahdollisia ongelmatilanteita varten tuki@onervahoiva.fi ja puhelinnumero 050 326 4989.