Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palveluohjaus- ja neuvonta

Ohjausta ja neuvontaa ikääntymiseen liittyvissä käytännön asioissa, kuten hyvinvointia edistävistä ja kotona asumista tukevista palveluista, asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä, taloudellisista etuuksista, liikuntapalveluista sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista.

Tarvittaessa voidaan sopia aika palvelutarpeen arviointiin ja kotikäyntiin.