Turvalähetin

Turvalähettimen avulla apua on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina.Turvalähetin liitetään asiakkaan lankapuhelinliittymään. Mikäli asiakkaalla ei ole lankaliittymää, voidaan turvalähetin tilata gsm-liittymällä. Turvalähettimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytinpainike, jonka avulla saadaan yhteys hälytyskeskukseen. Turvalähettimestä sekä laitteen asennuksesta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tarkistama maksu. Hälytyskäynnistä peritään erillinen maksu.

Hälytykset vastaanotetaan Stella Kotipalvelut Oy:ssä. Asiakkaan ja keskuksen välille syntyy puheyhteys, jolloin arvioidaan avuntarpeen laatu ja kiireellisyys. Asiakkaalle lähetetään apua tilannearvion mukaan. Avunantajana on yksityinen palveluntuottaja Raumalla.

Turvalähettimestä laskutetaan koko siltä kuukaudelta kuin palvelu on myönnetty tai se on päättynyt.