Turvalähetin

Turvalähettimen avulla apua on saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Turvalähetin liitetään gsm-liittymään.

Turvalähettimen mukana toimitetaan joko ranteessa tai kaulassa pidettävä hälytinpainike, jonka avulla saadaan yhteys hälytyskeskukseen. Turvalähettimestä sekä laitteen asennuksesta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosittain tarkistama maksu. Hälytyskäynnistä peritään erillinen maksu.

Hälytykset vastaanotetaan Stella -turvapuhelinkeskuksessa. Asiakkaan ja keskuksen välille syntyy puheyhteys, jolloin arvioidaan avuntarpeen laatu ja kiireellisyys. Asiakkaalle lähetetään apua tilannearvion mukaan. Turva-auttajana on HoivaMimi tai tarvittaessa pelastuslaitos.

Turvalähettimestä laskutetaan koko siltä kuukaudelta kuin palvelu on myönnetty tai se on päättynyt.

Lisätietoa käytettävästä turvalähettimestä Stellan sivuilta.