Huoli-ilmoitus – ilmoita huolesi vanhuksesta

Vanhuspalvelut, käsi kädessä sisällä

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan ikääntyneiden hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Huoli voi liittyä esimerkiksi henkilön muuttuneeseen käytökseen, toimintakykyyn tai jaksamiseen.

Rauman kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä matalan kynnyksen Huoli-toimintamalli. Huolen ikäihmisestä voi ilmoittaa lomakkeella, jonka löytyy osoitteesta rauma.huoli.fi. Yhteydenoton mahdollisuutta on helpotettu ja tehty siitä mahdollisimman vaivatonta. Palvelu on auki ajasta riippumatta ja lomake on helppo täyttää. Lomakkeelle kirjoitetaan tiedot henkilöstä ja huolenaihe. Ilmoittajan tiedot ovat pakolliset siltä varalta, että tarvittaessa voidaan kysyä lisätietoja. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Lomakkeella kysytään myös, onko henkilö tietoinen ilmoituksesta, asiasta on hyvä keskustella asianomaisen kanssa. Lomakkeen ottaa vastaan virka-aikana Rauman vanhuspalvelujen palveluohjaus- ja arviointiyksikön henkilökunta.

Huoli-toimintamallin ovat kehittäneet yhteistyössä Vanhustyön keskusliitto ja Mikkelin kaupunki.

Terveydentilaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä terveyspalveluihin.

Kiireellisissä tilanteissa yhteys hätäkeskukseen 112.