Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tämä kanava on tarkoitettu tavallisten kansalaisten huolenilmaisuun – ei viranomaiskäyttöön

Rauman kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä matalan kynnyksen Huoli-toimintamalli. Palvelu on auki ajasta riippumatta.

Ota terveydentilaan liittyvissä asioissa yhteyttä terveyspalveluihin. Kiireellisissä tilanteissa yhteys hätäkeskukseen 112.

Varhaisella avuntarpeen tunnistamisella pyritään tukemaan ikääntyneiden hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Huoli voi liittyä esimerkiksi ikääntyneen henkilön muuttuneeseen toimintakykyyn tai jaksamiseen. Lomakkeelle kirjoitetaan tiedot henkilöstä ja huolenaihe. Ilmoittajan tiedot ovat pakolliset siltä varalta, että tarvittaessa voidaan kysyä lisätietoja. Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Huoli-ilmoituksen tekemisestä on hyvä keskustella asianomaisen kanssa. Lomakkeella kysytään, onko henkilö tietoinen ilmoituksen tekemisestä.

Lomakkeen ottaa vastaan virka-aikana Rauman vanhuspalvelujen palveluohjaus- ja arviointiyksikön henkilökunta. Huolen ikäihmisestä voi ilmoittaa lomakkeella, jonka löytyy osoitteesta rauma.huoli.fi.

Huoli-toimintamallin ovat kehittäneet yhteistyössä Vanhustyön keskusliitto ja Mikkelin kaupunki.