Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on seurata yhteiskunnallista kehitystä ikäihmisten kannalta, tehdä esityksiä, ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ikäihmisiä koskevista asioista. Neuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisjärjestöistä. Neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Neuvoston puheenjohtajana toimii Leea Hiltunen ja sihteerinä Marja-Liisa Lakaniemi.