Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa asioissa.

  • Kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa.
  • Toimii kanavana aloitteiden esittelyissä, ehdotuksissa, kannanotoissa ja lausunnoissa päätöksentekijöille.
  • Seuraa aktiivisesti iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin liittyvää suunnittelua ja kehitystä.

Neuvostoon kuuluu edustajia eri eläkeläisjärjestöistä ja se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Ikäihmisten neuvoston kokoonpano 2020 –

Puheenjohtaja Leea Hiltunen, puh. 050 402 1892, Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry
Sihteeri Marja-Liisa Lakaniemi, puh. 044 403 6247, Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kalle Leppikorpi
Vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindström

Lisäksi edustajat seuraavista yhdistyksistä:

Eläkeliiton Lapin yhdistys ry
Eläkeliiton Rauman yhdistys ry
Lapin Eläkkeensaajat ry
Rauman Eläkeläiset ry
Rauman Eläkkeensaajat ry
Rauman Kansalliset Seniorit ry
Rauman Kristilliset Eläkeläiset ry
Rauman Kunnalliset Eläkeläiset ry
Rauman Rintamaveteraanit ry
Rauman Seudun Toimihenkilöt Pro ry/ Seniorit
Rauman Seudun Senioriopettajat ry
Rauman Seudun Sotaveteraanit ry
Rauman Työkyvyttömyyseläkeläiset ry